Juridisering Robotica?

Anecdote

Als extern deskundige

Betrokken bij een internationaal Roboticaproject

Daarbij gaat het om de specificaties voor een ‘Zorgrobot’.  Een discussie: het panel stelt vast dat voor de thuissituatie een Zorgrobot een rol zou dienen te spelen bij de Farmacotherapie. Bijvoorbeeld de vergeetachtige patient thuis er aan herinneren dat de geneesmiddelen nu moeten worden ingenomen. We weten immers hoe belangrijk goede therapietrouw (=compliance/adherence) is.  Hoe dringend moet die oproep van de Zorgrobot zijn?  Wat als de patient weigert?  Wie is aansprakelijk als er gezondheidsschade optreedt door nalatigheid.  We komen  er op dat moment niet goed uit…

‘Master-Slave’ principe?

Dr. Bibi van den Berg (Universiteit Tilburg) komt met deze -uit de juridische praktijk bekende- term op de proppen. De voordracht maakt onderdeel uit van de RoboNed Conferentie op 27 april 2011 in de Jaarbeurs te Utrecht. Titel van deze conferentie: Enabling Robotics: Technology, Education & Society. Het is maar de vraag of -en in hoeverre- de opdrachtgever (of de eigenaar) van de robot verantwoordelijk is. De (zelflerende) robot kan misschien een juridische entiteit zijn.

Bibi van den Berg     RoboNed 2011

Rights for robots

Er doemen onderwerpen op als ‘responsability ; liability’, ‘legal status’ en ‘rights for robots’.Je kunt je afvragen of het ‘spijkers op laag water zoeken is’. Persoonlijk denk ik het niet. Zoals Bibi van den Berg stelt ‘Juridische regelgeving kost heel veel tijd. We moeten ons niet laten overvallen door snelle technische ontwikkelingen’. We kennen maar al te goed de voorbeelden waarbij de maatschappij wordt ingehaald door de feiten.