Je hebt een vriendin

Antoine van Vijfeijken

…kan deze uitspraak in de zak steken

Gynaecologie/Obstetrie

Naast een heleboel medewerkers, bedankt Antoine van Vijfeijken vooral de patient. De patiënt voor wie hij gids mocht zijn tijdens de vele jaren waarin hij werkzaam is als gynaecoloog.  De patient die ook in de lange rij staat tijdens de Afscheidsreceptie.  Dit in de wat donkere aula van het Elkerliek ziekenhuis te Helmond op 11 januari 2012. In een voordracht is eerder professor Jan Kremer al uitvoerig ingegaan op de nieuwe rol van de arts. Deze is steeds meer gids en zelfs partner van de patiënt. De aanpak van Jan Kremer in Nijmegen (Virtuele IVF polikliniek) mag dan ook als voorbeeldig worden gezien.

Objecten zeggen niets

Het is beslist geen uitgemaakte zaak dat Antoine van Vijfeijken het vak Geneeskunde zal gaan studeren. Hij zit als Gymnasiast meer op de lijn van de Techniek. Een ver familielid geeft de doorslag met de uitspraak “Objecten zeggen niets, mensen wel”. Maar ook de studie valt nog niet mee, zeker de demonstratie-colleges ( patiënten worden opgevoerd als waren het aapjes, volgens Antoine). Na het afstuderen heeft professor Eskes pas na drie keer Antoine weten over te halen om assistent te worden op de afdeling verloskunde/gynaecologie in Nijmegen.

Verslingerd

Hij is echter helemaal verslingerd geraakt aan het vak. Dat ontlokt  zijn echtgenote Lidy wel de uitspraak ” Je hebt een vriendin “. Zoon Harm blijkt na een dagje meelopen minder onder de indruk: “Je vak stelt niet zoveel voor”. Maar goed, Antoine ziet dat anders en is dankbaar voor de samenwerking met tal van mensen.  Alhoewel hij aankondigt meer tijd voor reflectie en gezin te zullen reserveren, kondigt hij toch ook al activiteiten rond de bekkenbodem aan. Dus houdt hem goed in de gaten!