“Is innoveren gezond?”

Vandaag in FD:

(Quote) De kosten van de gezondheidszorg lopen al jaren hoog op. Door de vergrijzing, wordt wel geroepen, maar in werkelijkheid vooral door de steeds duurdere medicijnen en andere ingrepen. Innovatie beperken lijkt daarom de beste manier om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Het zou zelfs de zorg effectiever kunnen maken. Want wie naar Amerika kijkt, kan zelfs tot de conclusie …   

Met deze column van 14 augustus 2010 in het FD zet Huub Schellekens de wereld even op de kop. Immers innovatie maakte de gezondheidszorg steeds minder goed betaalbaar is zijn stelling. Daarbij kijkt hij nadrukkelijk naar de Verenigde Staten.

De vraag is natuurlijk of er een causaal verband is. Bovendien “betaalbaar” is een  interpretatie van een kosten-baten afweging die al dan niet “gunstig” uitvalt

Voor de korte termijn is misschien wat voor de stellingname te zeggen. Echter innovatie gaat natuurlijk verder dan de gezondheidszorg en is onderdeel van een groter geheel. We weten dat vindingen uit de ruimtevaart hun toepassing vinden in de zorg. We kunnen dus innovatie niet stopzetten in de zorg, zelfs al zouden willen!

Bovendien mag duidelijk zijn dat we onze welvaart te danken hebben aan innovatie. Innovatie in de zorg kan trouwens veel gezichten hebben, zoals veranderende logistiek, nieuwe wetenschappelijke inzichten, nieuwe medicatie en technologie, taakdelegatie, betere preventie enzovoorts.

Misschien is het wel waar dat we een deel van onze (toegenomen) welvaart moeten willen besteden aan zorg en welzijn. Die laatste twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het begrip “gezondheid” is de laatste decennia immers sterk verbreed!

Ik haal de missie van het vaderlands  Zorginnovatieplatform graag aan:  “innovaties versnellen en aanjagen die bijdragen aan een duurzaam gezondheidssysteem en daarmee het welzijn en de welvaart van de bevolking verhogen. Duurzaam heeft hier betrekking op behoud of verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid op de lange termijn”.