Interview Veronica van Nederveen

VWS

Innovatie

Health & Technology

In het kader van HAT 2010 ziet uw auteur de kans schoon om Veronica Van Nederveen aan de tand te voelen over innovatie. Vijf minuten college over innovatie. Veronica van Nederveen is senior beleidsadviseur Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie.
….bij het ministerie van VWS.

Innovatie

“Hoe organiseer je innovatie en projecten, zodat ze meer rendement opleveren en leuker worden”, aldus Veronica van Nederveen.