Infectieradar in de Achteruitspiegel

Voorlopig ligt de Infectieradar er weer uit

De RIVM website blijkt een tweetal interessante PDF rapportjes over de Infectieradar te bevatten. Uit de periode van de COVID19 pandemie. Opgesteld in week 22 (vanaf 25 mei) en week 23. Elk rapport 4 pagina’s lang. Ik beperk mij tot de eerste pagina. De resterende pagina’s bevatten een nadere uitwerking. Op de eerste pagina vraag ik uw aandacht voor een alinea die ik met rode pijl heb aangegeven. De bewuste tekst geef ik ook hier weer:

“Infectieradar is een onderdeel van Influenzanet. Dat is een Europees samenwerkingsverband met verschillende universiteiten en overheden. Het RIVM doet mee in dit samenwerkingsverband. Het doel van Influenzanet is om symptomen van virusinfecties bij mensen in de EU te volgen en in kaart te brengen. Een voorbeeld van een eerder project in Nederland is de Grote Griepmeting”.

Inderdaad pleitte een Tweede Kamermotie al jaren geleden voor een samenwerking RIVM <> Grote Griep Meting. Maar is dit nu het resultaat van een samenwerking?

 

Rapport RIVM

[pdf-embedder url=”https://www.dutchbuttonworks.com/wp-content/uploads/2020/07/Pijl.Infectieradar.pdf”]

Ik kan nu zelf wel aangeven wat er mijns inziens allemaal niet deugt. Maar ik waak voor een tunnelvisie. Wat valt u op?