Ziekenhuizen in ban gedaan

Zorginkoop

Het is al weer bijna een jaar geleden. Herinnert u zich dit nog? De beruchte boodschappenlijst van zorgverzekeraar CZ. Het protest uit de hoek van de SAZ heeft wel effect gehad. De criteria zijn niet aangepast, maar wel is de context bijgesteld. Anderzijds is de discussie over de indicatoren nooit verstomd. Dat is op zich prima, want de sector en in dit geval de behandeling van de patient met mammacarcinoom is gebaat met transparante hoogwaardige zorg. Zorgverzekeraar CZ heeft nu ook een aanzienlijk uitgebreidere toelichting dan destijds in september 2010 (lees hier).

2012?

Overigens ben ik benieuwd hoe het er dit jaar toe zal gaan bij de zorginkoop voor 2012. Worden ‘prae-competitieve’ criteria gehanteerd door de grote jongens in zorgverzekeraarsland? Of komt de nadruk te liggen op het onderscheid bij de zorginkoop? Zullen er zorgaanbieders uit de boot vallen? Lees hier.
————————————————————————————————————

Indicatoren in het geding

30 september 2010
Hoe dit ook afloopt, spannend is het wel. Een onderafdeling van de NVZ ( Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), namelijk de SAZ …

SAZ spant bij monde van secretaris Wiggers kort geding aan

Dit om de voorgenomen publicatie (1 oktober 2010) te verbieden van de lijst van ziekenhuizen die door zorgverzekeraar CZ in de ban worden gedaan. Het gaat daarbij specifiek om “inkoop”van operaties wegens mammacarcinoom. Door publicatie is denkbaar dat de betreffende ziekenhuizen tenminste imago schade oplopen, maar mogelijk ook verminderde inkomsten kunnen verwachten.

CZ Website 2010   (Vergroten?Dubbelklik!)

Gaat het om patiënten waarvan de diagnose mammacarcinoom al gesteld is of die nog in een voortraject zitten?

Categorie 4: ziekenhuizen die ‘onvoldoende’ scoren

– Aantal behandelingen ziekenhuis: minder dan 70 operaties per jaar
Of
– Score ziekenhuis op alle normen patiëntervaringen is als volgt:

Rapportcijfer ziekenhuis: lager dan 6,5
Rapportcijfer chirurg: lager dan 6,5
Rapportcijfer ziekenhuis: 1 ster
Rapportcijfer chirurg: 1 ster
Gemiddeld (alle sterren opgeteld en vertaald naar de relatieve score): minder dan 2 sterren

Discutabel

Welke zijn de gehanteerde criteria? Zijn er overeenkomsten tussen de ziekenhuizen? Neemt een andere zorgverzekeraars het beleid over? Hoe is de houding van de inspectie (IGZ)?
Nu eerst maar eens afwachten wat de kortgedingrechter beslist.