2020 Zorgproductiviteit +25%

Six Sigma

Efficientie

Ambitie

De productiviteit van de Nederlandse zorg 25% hoger in 2020, dat is doel dat Achmea zich stelt samen met zorgveld. Het programma LEAN wordt beschouwd als belangrijke pijler om dat te bereiken. Het is uiteindelijk gebaseerd op KAIZEN, de Japanse aanpak (ook wel Toyotisering).

Volledige omschrijving Lean

Lean

Zorgprofessionals kunnen beter en nuttiger worden ingezet dan nu het geval is. Door gebruik te maken van de managementfilosofie LEAN kunnen dokters en verpleegkundigen meer tijd besteden aan hun patiënten. Hierdoor wordt de zorg veiliger en productiever. Dat zegt Achmea. De marktleider in zorg wil ervoor zorgen dat zorgprofessionals in Nederland per 1 januari 2020 25 procent meer patiënten behandelen.
Een verpleegkundige besteedt nu slechts gemiddeld 35% van de gewerkte 8 uur aan de patiënt. Als dit door de inzet van LEAN naar 60% kan worden verhoogd, kunnen zorgprofessionals meer tijd aan hun patiënten besteden én meer patiënten zien.

Uitdaging

De zorg staat de komende jaren voor complexe opgaven op het gebied van betaalbaarheid en kwaliteitsverbetering. Er is een naderend arbeidsmarktprobleem, zeker in de zorg. Met hetzelfde aantal mensen moet de komende jaren meer werk verzet worden. Door dokters en verpleegkundigen te ondersteunen met de filosofie van LEAN wordt hun werk leuker, gaat de veiligheid en de beleefde kwaliteit van de zorg omhoog én worden ze productiever.

Meer over de samenwerking tussen zorgprofessionals en Achmea en de LEAN filosofie ziet u in het ‘zorgperspectief in 120 seconden’