Vermomd als screening

IMT-diagnostiek

Screening?

De beroepsgroep kan niet voorkomen dat dit soort goedbedoelde initiatieven (Flyer)- die destijds duidelijk veel verder gingen dan landelijke professionele richtlijnen- ontstaan en worden gefaciliteerd. Het gaat daarbij om het bepalen van de IMT (IMT = Intima Media Thickness). Het meten van de dikte van de vaatwand en beoordelen van eventuele bloedvatvernauwingen met geluidsgolven (echo) zoals zichtbaar op deze flyer.

Flyer (2008)

Vermomming

IMT-diagnostiek vermomd als screening zou ik willen stellen! Er dreigt spraakverwarring.Ik herinner mij goed  de indringende toespraak van een Directeur die tijdens een medewerkersbijeenkomst oproept om vooral te participeren. De op de afbeelding (Flyer) afgebeelde persoon (‘Frans’) was op een zeker moment trimmend zichtbaar op een filmpje in de ontvangsthal. (Zeer) jeugdige medewerkers meldden in het bedrijfsmagazine dat ze maar wat graag meededen. Minder mooi -en dat zie je niet op de Flyer- is de boodschap die ‘Frans’ kreeg over zijn bloedvaten.

Positionering

Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen (Wikipedia). Het terrein van Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). Het domein van medische professionals.Onderzoek en behandelingsvoorstellen (zoals statines) alleen op indicatie! Algemene maatregelen (“meer bewegen”) zijn onderdeel van “public health” beleid, dus voor ‘iedereen’. In de richtlijnen van het Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) van enkele jaren geleden wordt de IMT als indicator eenmalig genoemd en wel bij de risicostratificatie van mannen boven de 55 jaar met aangetoonde “risico’s “.  (IMT = Intima Media Thickness).
Tabel uit CVRM Richtlijnen

Medisch Contact

In 2008 is er kritiek geweest (o.a. via het magazine Medisch Contact: zie onder ) over een initiatief om “rijp en groen” een IMT aan te bieden. Bij nascholingscursussen en gesprekken met referenten werd deze aanpak beslist afgewezen.Het wel en wee van genoemde organisatie (Prevention-Concepts) zou een interessante casus kunnen vormen voor onderzoeksjournalistiek.Dat geldt evenzo voor de resultaten van de sindsdien breed ingezette IMT-screening. Zowel t.a.v. de beoogde gezondheidswinst (lifestyle) maar ook mogelijke “bijwerkingen” zoals overdiagnostiek en -behandeling, wellicht zelfs psychische schade en toename ziekteverzuim?
Tekstfragment uit Medisch Contact (2008)

Bizar

Sommige organisaties/opdrachtgevers (naam werkgever verwijderd) maakten het wel erg bont:

Persbericht

Onlangs is het initiatief kennelijk weer een nieuwe fase ingegaan getuige een Persberichtvan maart j.l.  Ook daarin zien we de IMT weer terugkomen.

Nieuwe wijn…

in oude zakken?

Nieuw (column) zijn naam, logo en woordvoerders:

Overdiagnostiek?

Om terug te komen op de titel van dit essay. Al deze ongetwijfeld goedbedoelde initiatieven betreffen naar mijn smaak eerder(over)diagnostiek zonder indicatiestelling dan screening. Zij hebben ook potentiele nadelen en veroorzaken wellicht schade.Ik herhaal nog eens: de beroepsgroep kan niet voorkomen dat deze initiatieven, die mogelijk verder gaan dan professionele richtlijnen, ontstaan en worden gefaciliteerd. In de toekomst zal dat alleen maar toenemen gezien de mogelijkheden van “point of care testing”. Dan zijn er zelfs geen professionals nodig of pas in een fase dat de client/patient er niet uit komt. Het begrip “gezondheid” en “ziekte”hebben zich de afgelopen decennia verbreed tot aan- of afwezigheid van risicofactoren, de juiste lifestyle en zelfs wellbeing.  Laten we wel de discussie aangaan met clienten en de organisaties die hen vertegenwoordigen om dit in goede banen te leiden waar mogelijk! Attendeer op kansen EN bedreigingen.