Wat ging hier uiteindelijk niet goed. Maar resultaten opmerkelijk!

Dit verhaal blijft mijns inziens intrigerend en uniek

Uniek. Maar daarmee is ook de schaduwkant genoemd.

De betreffende praktijk (Bambodino) is namelijk failliet gegaan. Volgens mij een verlies voor de regio. Naar ik heb begrepen is toch de financiering een breekpunt geworden? De aanpak met coating is evenmin een lang leven beschoren, want na veel gehakketak is de betreffende (nano)coating tot bactericide (bacteriedodend) verklaard. Het RIVM stelde zich in een eerdere fase nog welwillend op ten aanzien van de inzet van deze nanocoating (Environ X).
Verbod
Vervolgens is de (nano)coating dus verboden voor toepassing in de humane sector. Dit was uiteindelijk ook de doodsteek voor Nanoservices. Blijft staan dat de metingen destijds indrukwekkende resultaten lieten zien. Met eenzelfde aanpak is misschien ook Covid19 een slag toe te brengen. Een terechte vraag. Wat destijds en ook nu weer een open vraag is, in hoeverre UV licht een rol speelt. De nanocoating (TiO2) werd als katalysator geactiveerd door UV licht en ontleent daaraan de toegeschreven werking. Met de introductie van UVc met dus een specifieke golflengte, wordt ook zonder deze katalysator een effectieve werking geclaimd op de aanpak van bacterieen en virussen.

Publicatie

[pdf-embedder url=”https://www.dutchbuttonworks.com/wp-content/uploads/2020/11/Bambodino.pdf”]

Data
Misschien is het toch nog eens nuttig de data van de exact gemeten (bacterie)load in een time line te publiceren. Op de verticale as deze load in eenheden (CFU’s, Colonie Forming Units). De timeline (horizontaal) is meer dan een jaar (14 maanden). De rode horizontale lijn is de situatie zoals die wenselijk wordt geacht (richtlijn).  Op 8 oktober 2010 wordt kamer 3 behandeld. Daarbij kan kamer 2 als een soort controle dienen. Het effect is goed te zien, want de groene blokjes worden aanmerkelijk kleiner. Dat effect houdt aan.De bacterielast is heel laag geworden.  Op 15 juni 2011 is ook kamer 2 aan de beurt en daar hetzelfde verschijnsel. Blauw blokje daalt snel. Het is goed om er nog maar op te wijzen dat dit gaat om meubilair e.d. dat normaliter huishoudelijk (vochtige doek) wordt schoongemaakt. De hygiene bij  tandheelkundige behandeling is een andere verhaal (handschoenen e.d.).

Links:
https://www.faillissementsdossier.nl/veiling/57303/bambodino-tandartspraktijk-in-rotterdam.aspx
https://drimble.nl/bedrijf/doornspijk/19045719/nanoservices-bv.html