Huub Oosterhuis

Prachtige foto

November 2011

Huub Oosterhuis houdt een lezing in de basiliek te Zwolle

Uw auteur zit praktisch vooraan op een van de kerkbanken. Een herdenking aan Thomas van Kempen en de Moderne Devotie. November 2011. Zwolle is een bakermat van deze beweging.

Proficiat

Een mooie gelegenheid om Huub Oosterhuis van harte te feliciteren met zijn Theologie Oeuvreprijs. Wij lezen: Vandaag  21 juni 2012 zal voor de tweede maal de Nacht van de Theologie plaatsvinden in de Hermitage Amsterdam. Het galafeest voor theologen heeft dit jaar speciale aandacht voor de initiatiefnemer van De Nieuwe Liefde, theoloog-dichter Huub Oosterhuis. Hij zal dan de Theologie Oeuvreprijs in ontvangst nemen uit handen van Ruud Lubbers. Huub Oosterhuis is tevens de auteur van het pamflet Red hen die geen verweer hebben dat speciaal ter gelegenheid van de Nacht van de Theologie 2012 verschijnt bij uitgeverij Ten Have.