Huisarts Keizersgracht

Danny Jabbour, huisarts

Waardering, maar…

klaagzang

Ik kan veel waardering opbrengen voor het feit dat huisarts Danny Jabbour zijn mening verkondigt over vestigingsbeleid in de Volkskrant van 11 januari 2012. ‘Ze zijn veel te bang voor concurrentie’. Het getuigt van moed om tegen de stroom in te gaan. Maar zijn casus bewijst meteen dat hij absoluut niet representatief genoemd mag worden. Als de NMa hem gaat opvoeren, is de bewijslast nog zwakker dan ik nu al verwacht. Uit het interview ontleen ik het volgende: als afgestudeerd huisarts wil hij pertinent zich in Amsterdam vestigen, maar er is geen vertrekkende huisarts. Ook de zorgverzekeraar stelt eisen. Uiteindelijk beklaagt Danny Jabbour zich over de consequenties van zijn keuze (Huisartsenpraktijk Keizersgracht). Zeker, hij is BIG geregistreerd, heeft goede waarderingen op Zorgkaart Nederland en de website (zie onder) suggereert een normale praktijkvoering. Niets mis mee.

Verwend

Maar ook maakt zijn betoog voor mij duidelijk dat we verwend zijn geraakt. In ons land zijn we niet gebaat met heel veel huisartsen samengeschoold in hartje Amsterdam. In sommige communistische landen was het naar mijn weten gebruikelijk om eerst een paar jaar dienstbaar (maatschappelijke dienstplicht) te zijn in afgelegen gebieden waar  een schaarste aan artsen heerste. Misschien is idealisme een groot woord, maar waarom kunnen we een dergelijke inzet niet van mensen als Jabbour vragen of eisen? Is dit in strijd met de marktwerking (want aansturing)? Of is dat nu juist marktwerking! Onbesproken blijft dat medische zorg tegenwoordig een teamactiviteit is en solisten dreigen onvoldoende feedback en expertise te krijgen.

Website (12 januari 2012)

ECG en bloedonderzoek bij Huisartsenpraktijk Keizersgracht Amsterdam
Bij Huisartsenpraktijk Keizersgracht (HAPK) kunt u in de praktijk zelf terecht voor een elektrocardiogram of ECG, bloedafname en urineonderzoek.Een elektrocardiogram of ECG (in de volksmond vaak hartfilmpje genoemd) wordt gemaakt om ziektes van het hart, zoals hartspierafwijkingen, kransslagaderlijden en hartritmestoornissen op te kunnen sporen. Met een ECG kan vastgesteld worden of er een afwijking aan het hart is. Er is echter vaak een aanvullend onderzoek nodig om de oorzaak van de afwijking op te sporen. Bij een ECG krijgt u elektroden op uw huid geplakt. De elektroden vangen de signalen op die bij het samentrekken van het hart ontstaan. Deze geven de activiteit van het hart weer. Een ECG kan gemaakt worden terwijl u ontspannen op een onderzoekstafel ligt. Het onderzoek duurt maximaal 10 minuten. Een ECG wordt in onze huisartsenpraktijk uitgevoerd, waardoor een extra bezoek aan een laboratorium niet nodig is.Wanneer de huisarts het vermoeden heeft dat de klachten van zijn patiënt veroorzaakt kunnen worden door afwijkingen in het bloed, dan kan hij een bloedonderzoek doen. Er zijn verschillende soorten bloedonderzoek, waaronder onderzoek naar het bloedbeeld, bloedstolling en bloedvolume. Een bloedonderzoek kunt u in overleg met uw huisarts aanvragen op het spreekuur, telefonisch of via e-consult. Bloedafname en urine onderzoek worden in onze praktijk in Amsterdam afgenomen. Een bezoek aan het laboratorium is daardoor niet nodig.
Openingstijden Huisartsenpraktijk HAPK – Huisartsenpraktijk Keizersgracht, Westermarkt 17, 1016 DJ Amsterdam Centrum, Huisarts Dany Jabbour heet u van harte welkom!
We hebben nog ruimte voor nieuwe inschrijvingen!