HRM als indicator

Indicatoren

Sfeer

Gezonde sfeer ziekenhuis dank zij HRM?

Dat het in een ziekenhuis gaat om de gehele zorgketen is logisch. Indien de hygiene in gevaar komt, loopt de kans op een infectie aantoonbaar toe. De human factor. Zo kun je op macro-niveau zelfs een verband veronderstellen tussen de kwaliteit van HRM (Human Resource Management) en uitkomsten van zorg. Een onderzoek over de gegevens van 52 Engelse ziekenhuizen  heeft die relatie aannemelijk gemaakt. De publlicatie (2006) verscheen destijds in de Journal of Organizational Behavior, waardoor het wellicht in medische kringen minder aandacht heeft gekregen.

Bron: Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (1929)

Ziekenhuismortaliteit

“Onderzoek van West en collega’s (2006) in een toonaangevend Journal voor organisatiekunde, laat zien dat in ziekenhuizen met een professionele HR organisatie en een dito beleid (denk aan:  opleidingsprogramma’s, performance management, ontwikkeling van teams, etc.) de patientsterfte lager is dan in ziekenhuizen waar dit niet het geval is. Een professioneel HR beleid met bijbehorende systemen vergroot de technische kennis van medewerkers en verbetert de samenwerking. Technische kennis heeft invloed op patientensterfte doordat procedures beter gevolgd worden en medewerkers over juiste kennis en vaardigheden beschikken. Samenwerking heeft invloed op ziekenhuismortaliteit door verbeterde ‘decision making’, meer kennisuitwisseling en minder fouten door goede communicatie.”, aldus Harm van Vijfeijken,consultant bij  de HAY group