Hoog-Complexe Zorg

Volume Discussie

Verbreden?

Oproep Hoogleraar Marcel Levi

Twee alinea’s van meer dan 40 woorden. Zo complex is de hedendaagse gezondheidszorg om te beschrijven. Met een indrukwekkende aftrap opent hoogleraar Marcel Levi een editorial van het gezaghebbende Netherlands Journal of Medicine (May, 2012, Vol.70.No.4).
Steeds meer wordt een (lineaire) relatie onderkend tussen zorguitkomst (outcome) en zorgvolume. Voor snijdende vakken heeft dat inmiddels geleid tot richtlijnen waarin volumes (getallen) worden benoemd. Toch is echter ook duidelijk dat het niet alleen de operateur, maar ook de hele voor-en nazorg is die de uiteindelijke kwaliteit bepaalt.
Ik heb altijd gekscherend gesteld dat je kansen als patiënt toch aanzienlijk minder zijn als je na een geslaagde ingreep alsnog in de bezemkast wordt gestationeerd en niet op een goed uitgeruste Verkoeverkamer (Redactie).

Setting

Aldus doorredenerend stelt de hoogleraar Marcel Levi, dat als het nu veel andere factoren zijn die mede de zorguitkomst bepalen, hetzelfde ook wel eens kan gelden voor de behandeling van hartinfarct, beroerte en longembolie. Gaat dat volume principe inderdaad ook op voor niet chirurgische hoog-complexe zorg? Is de klinische setting dermate belangrijk? De auteur noemt in zijn Editorial uit de vlotte pols zo een paar voorbeelden van ziektebeelden die in aanmerking komen voor nader onderzoek. De oproep om hier werk van te maken vanuit de beroepsgroep verdient alle steun!