Hoofdbehandelaar

Specialist

Nurse Practitioner

Straks: de Zorgrobot?

Het hoofdbehandelaarschap is altijd een heikel onderwerp geweest en zal dat ook wel blijven. In een grijs verleden bepaalde bij de ziekenhuisopname de naam van de opnemend specialist op het ponsplaatje wie in “de lead’ was. Dat betekende wel dat bij verplaatsing van de Interne naar de Chirurgische afdeling voor een operatie het ponsplaatje veranderde. Ook de financiering werd hier aan gekoppeld. Natuurlijk waren er vaak meerdere specialisten bij een behandeling betrokken. De praktijk was wel weerbarstig. Zo heb ik ooit (terecht) het verwijt gekregen dat ik als mede-behandelaar niet had mogen volstaan met het plaatsen van herhaaldelijk oproepen in het dossier, maar actief de hoofdbehandelaar had moeten aanspreken. Dat in een situatie waarbij bleek dat neurologische uitval berustte op een kwaadaardige aandoening. Ook thans staat de hoofdbehandelaar weer volop in de schijnwerpers.De getallen wijzen het uit:

Finchline

Oorzaak

Als we kijken naar de toegenomen aandacht voor het thema, dan zien we op detailniveau dat het vooral gaat om Tuchtzaken en de nasleep van het omvallen van Europsyche. Naast de klassieke discussie welke specialist nu hoofd- of medebehandelaar is, komt er steeds meer bij. Immers de komst van een hele stoet aan paramedici (nieuwe beroepen) maakt dat het allemaal veel minder helder wordt. Het sentiment rond ‘Hoofdbehandelaar’is het laatste kwartaal dan ook uiterst negatief.Zie hier:

Advies

Kennelijk is er een voornemen om ‘Hoofdbehandelaar’hernieuwd te definieren en dat wettelijk te verankeren. Een goede zaak. Het lijkt verstandig om hierbij ook met de snelle introductie van eHealth rekening te houden. Maar ook de komst van de zorgrobot is aanstaande. Zie hieronder de zoekresultaten. Dat heeft enorme impact zoals ik eerder beschreef.