House is not a Home(page)

 

Hoewel websitebezoekers positief oordelen over de vindbaarheid van informatie op de websites van de ziekenhuizen hebben lang niet alle ziekenhuizen hun homepage optimaal ingericht op de wensen van de bezoeker. Uit een rondgang langs de homepages van de Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat een aantal ziekenhuizen de omslag van aanbodgericht naar vraag- of patiëntgericht nog niet ingezet heeft op de eigen website.

Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van BuningAdvies naar de samenstelling en gebruiksvriendelijkheid van de homepage van de 92 Nederlandse ziekenhuizen.
Met behulp van een inhoudsanalyse van de homepages is onderzocht wat de Nederlandse ziekenhuizen zoal op hun homepage plaatsen en in hoeverre er op de homepage gebruik gemaakt wordt van interactieve- of Web2.0 toepassingen.

Tegelijkertijd heeft BuningAdvies een publieksonderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.000 Nederlanders om te achterhalen wat Nederlanders belangrijk vinden om tegen te komen op de homepage van een ziekenhuiswebsite. Aldus kunnen de bevindingen van de inhoudsanalyse in perspectief geplaatst worden.

Omdat er weinig bekend is over het aantal bezoekers aan websites van Nederlandse ziekenhuizen en hoe de vindbaarheid van informatie op deze websites wordt beoordeeld, zijn deze onderwerpen ook meegenomen in het publieksonderzoek.

Edouard Buning van BuningAdvies: “In een tijd dat steeds meer communicatie van organisaties via websites verloopt en de homepage meestal het eerste contactmoment is, moeten organisaties hun homepage optimaal afstemmen op de behoeften en verwachtingen van hun websitebezoekers. Als sitebezoekers informatie niet gemakkelijk kunnen vinden, kunnen zij met één klik bij een concurrerende website uitkomen.
Dat geldt ook voor ziekenhuizen. Dit onderzoek geeft inzicht in de stand van zaken en laat zien waar het ene ziekenhuis meer rekening heeft gehouden met de wensen van de bezoekers van de website dan het andere ziekenhuis.