Hoe bevalt Delfzijl

Partus

Hoe is het – jaar later -in Delfzijl (en elders)?

——————————————————————————————————————————

Aansprekend

Als medical writer  is dit een krantenartikel dat je aanspreekt. Het gaat over de partus/bevalling.In dit krantenartikel doet de demissionair minister Klink van VWS een voorstel. De regionale pers bericht daar over:

Bron: De Stentor

Bonusregeling?

Omdat Delfzijl als vestigingsplaats voor gynaecologen kennelijk minder aantrekkelijk is, stelt Klink een bonusregeling voor. Het klinkt als een zoethoudertje, want een structurele onderbouwing wordt  gemist. Het valt m.i. buiten de structuur van “Loon naar Werken”.Er is volgens het  zogenaamde Capaciteitsorgaan een landelijk tekort aan bepaalde specialisten waaronder gynaecologen. Voorstellen tot uitbreiding van opleidingen e.d. heeft pas op langere termijn effect. Het probleem zoals gesignaleerd in Delfzijl is beslist ook niet exclusief voorbehouden aan dat plaatselijke ziekenhuis. De toekomst van de tweede lijns zorg blijft onhelder, nu besluitvorming (bijvoorbeeld over financiering) op “hold” staat omdat het kabinet is gevallen.

Loopbaanplanning

Misschien is een oplossing een vorm van loopbaanplanning, waarbij specialisten een aantal jaren “in de periferie” werken alvorens toe te treden tot een regiomaatschap respectievelijk een centrum. Aandachtsgebieden kunnen ondertussen worden ontwikkeld en uitgebouwd. Een vorm van wissel-baan, waarvoor ik zelf tevergeefs wel heb gepleit. In de sfeer van “vrije vestiging” levert het vrijwel onoverkomelijke problemen op.

Prioriteit

Het resultaat is dat het moeilijk is om na een in een perifere kliniek gestarte loopbaan nog naar een centrumfunctie te streven.  Verder speelt soms ook een concurrentiebeding een rol. De Orde (OMS) zou hier aandacht aan moeten geven. Het kan en mag niet alleen het probleem van de minister zijn. Ook goed voor de verstoorde relaties (denk aan de opgelegde generieke korting).