Het Nieuwe Werken 2004

Flexibiliteit

Groene Land Achmea

In 2004 heette dat nog Flexplek

Een functie (zorgcontractering) waarbij bureauwerk afgewisseld wordt met bezoek aan instellingen verlangt flexibiliteit. Je kunt onmogelijk  een werkplek claimen. Anderzijds is in 2004 het archief nog maar mondjesmaat  gedigitaliseerd. Veel dossiers en aanvragen komen dus via de interne postdienst in het postvakje en op het bureau terecht. Het is zaak om na de werkdag het bureau vrij te maken. Hoe weet nu iemand de volgende ochtend dat de werkplek met PC beslist beschikbaar is? Daar heb ik destijds iets op gevonden. De Technische Dienst was zo bereidwillig dit ‘device’ op maat te vervaardigen.

Aanwezig of afwezig (Bezet of Vrij…)

Indicator

De wel heel simpele indicator is gedurende enkele maanden door mij na de werkdag ingesteld. Toch heb ik niet de indruk gekregen dat het ‘device’ erg effectief was. Als ochtendmens trof ik toch meestal wel mijn eigen werkplek (en veel andere werkplekken) onbezet aan. De locatie Stolteweg (herkenbaar aan de rode bakstenen muur op de foto) was behoorlijk ruim van opzet. Mogelijk bestond er ook wat schroom om in de (informele) artsenkamer te gaan zitten? Belangrijker echter was het feit dat steevast nog voldoende werkplekken en vierkante meters ter beschikking stonden. Het Nieuwe Werken (HNW) vond wat later meer ingang. Zeker heeft ook de opmars van de laptops daartoe bijgedragen. Kortom misschien leuk gevonden, maar matig effectief. Hooguit een tijdsbeeld.