Het F-woord 2011

Fusie

Door de universitaire wereld gaat het F-woord

Het Leids Universitair Weekblad MARE van 8 september 2011 stelt op de voorpagina 1 + 1 + 1 = 6.  Zes vragen over de fusie Leiden, Delft en Rotterdam.Komt die Fusie er? Wat zeggende experts? Is het nodig? Wat kan er samen? Levert het wat op? Hoe gaat de superuniversiteit heten? Op pagina 3 van MARE heet het ‘Heel Nederland denkt mee‘.

Hier het voorspel in Leiden….

Historie

Tweehonderd jaar geleden was dat wel even anders.  Annemiek Klijn meldt in haar boekwerk over 375 jaar academische geneeskunde in Utrecht (Verlangen naar Verbetering) op pagina 51 dat in 1811 het besluit viel dat de Utrechtste universiteit werd gedegradeerd tot ‘ecole secundaire’.

De verbittering was groot, schrijft Klijn

De Utrechtse instelling mocht geen doctorsgraden meer verlenen en het personeel werd hierarchisch onderworpen aan de rector van de Leidse universiteit. Voor de medische faculteit waren de gevolgen desastreus, want studenten lieten het afweten nu zij in Utrecht niet meer konden promoveren en aan het klinisch onderwijs kwam een einde.

Herhaling?

L’histoire se repete? Ik denk niet dat we een herhaling van zetten zullen zien 2 eeuwen later. Zeker weten doe je het nooit.