Heroperatie index

Heroperatie

Index

Twitter bericht Medisch Contact 20 augustus 2011

Het bericht attendeert op het belang van heroperaties (als kwaliteitsindicator)  aan de hand van een buitenlandse publicatie. Mijn reactie? Dat is in Nederland nog niet zo eenvoudig! Gegevens zijn vaak verspreid, de privacy regels zijn beperkend. Maar er is nog veel meer aan de hand. Teveel om in een tweet te beantwoorden. Dus nu een column. Vanuit mijn expertise als voormalig zorgaanbieder (2elijn) en zorginkoper (zorgverzekeraar) met speciale interesse voor indicatoren/controle plaats ik kanttekeningen.

Heroperatie Index

Hoe zou je dit begrip moeten definieren?  Stel dat honderd patienten (verzekerden) een en dezelfde zelfde ingreep (a) ondergaan in instelling 1 en vijf een heroperatie (a1), dan is de heroperatie index 5/100 = 5 %. Een maat voor de kwaliteit van de zorg en de operateurs in instelling 1. Maar nu komt het…Zo eenvoudig ligt het helemaal niet:

Presentatie 2009

Confounders

-Tussen tijdstip van a en a1 komen patienten te overlijden (natuurlijk of indirect door ingreep a)
-Er wordt afgezien van ingreep a1 (medische of andere redenen) of er volgt niet-chirurgische (conservatieve) behandeling
-Omstandigheden ingreep a (spoed of electief) van belang
-Hoe is oorspronkelijke casemix (veel ouderen met comorbiditeit)
-Type ingreep maakt soms heroperatie onvermijdelijk (opheffen AP= anus praeternaturalis) of ingreep in 2-tempi
-Dubbel aangelegde organen. Is de heroperatie wegens (na)staar voor oog x of oog y
-Ingreep a in instelling A en ingreep a1 in instelling B.  Administratieve problemen bij het ‘volgen’.
-Ingreep a door dermatoloog, maar a1 door chirurg (bijvoorbeeld melanoom). Hoe herken je dat in database?
-Wanneer heroperatie of nieuwe operatie?  Tijdvenster (3mnd, 5 jaar?). Denk aan levensduur van prothesemateriaal.
-Gebruik van verschillende codering (DBC) voor ingreep a1 maakt herkenbaarheid lastig
-Administratieve fouten of upcoding komen voor
-Buitenlandzorg
-Verzekerden kunnen switchen van verzekeraar (continuiteit registratie in gedrang)
-enz.

Expertise

Kortom, analyse van gegevens (en het trekken van conclusies) uit databestanden vraagt de nodige expertise. Dus ook het varen op indicatoren. Het gebruik van het BSN (Burger Service Nummer) kan mogelijk een deel van de problemen oplossen. Ook DOT (verrichtingen niet aan bepaald specialisme gebonden) zou deels een oplossing zijn. Makkelijker kunnen we het niet maken?