Helpen en niet schaden

Verpleegkunde

en de medische zorg

Wat is de rode draad?

Op de dag van de verpleging (12 mei 2013) wordt een belangrijke publicatie aangekondigd. Een bloemlezing uit de geschiedenis van verpleegkunde en medische zorg onder de titel “helpen en niet schaden“. Een fraai geïllustreerde uitgave van meer dan 200 pagina’s en een hele reeks boeiende verhalen. Een inhoudsopgave wil ik hier vermijden. Met tekstanalyse valt op te maken waar zo al de nadruk op valt. In volgorde komen in de tekst  vaak voor (woorden geturfd):

Tekstdata

Interpretatie

U kunt vaststellen dat er een aantal thema’s prominent behandeld worden, zoals de rolverdeling en de benaming van de professional in de zorgsector, oorlogssituaties, ambulancezorg, opleiding en psychiatrie.

Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB) Amersfoort

Themacahier

Het themacahier bundelt verhalen over invloedrijke personen, gebeurtenissen, thema’s of ontwikkelingen uit de geschiedenis van verpleegkunde dan wel medische zorg in Nederland en België. Zo wordt kennis over verpleegkunde en verpleegkundigen geboekstaafd, bewaard en doorgegeven. Details volgen. De prijs wordt (onder voorbehoud) 26,50 in de boekhandel