Health Buddy exemplarisch

Innovatie Zorgsector

Onno van der Veen is te gast bij het Kreatief Cafe KIZ op 25 maart 2011 in De Harmonie aan de Melkmarkt in Zwolle. Opzet van KIZ (Kreatieve Industrie Zwolle) is het samenbrengen van kunst en industrie.

Aandacht op samenwerking van kreatieve Industrie met zorgsector

Inleider Onno van der Veen ontwierp rolstoelen, oproepsystemen en operatietafels, maar is thans meer betrokken bij radicale innovatie in de zorg. Volgens spreker, eigenaar van Zeeno (human centered design), een absolute noodzaak. Als een voorbeeld van een dergelijke innovatie noemt hij eHealth en met name de Health Buddy.

In zijn toelichting gaat Onno van der Veen in op de de theorie van het “design thinking“. Het gaat om T-shaped people, die een brede ontwikkeling combineren met dieptekennis.

Onno van der Veen aan het woord: