Health Buddy deceptie

eHealth

Reflectie nodig

De laatste tijd ben ik indringend herinnerd aan (aanpak) rond Health Buddy. Op de foto een spreker die op 25 maart 2011 tijdens een presentatie de Health Buddy (inmiddels leverancier Bosch) aanhaalt als innovatief design. Zeer geschikt voor de aanpak van knelpunten in de zorg.  De Health Buddy die via enkele simpele  parameters de patient begeleidt. Een vorm van eHealth.

Zeer geschikt

…..en op 9 februari 2011 bij het Clingendael European Health Forum (Prof.Dr.Kim Putters). Kennelijk opnieuw de casus Health Buddy, waarbij belangenstrijd wordt genoemd.

Kim Putters

Van

Deceptie

Naar mijn overtuiging hadden de ontwikkelingen in ons land sneller kunnen gaan, als….. Mijn vorige werkgever (weergegeven als XXXXX) een zorgverzekeraar destijds een andere keuze had gemaakt. Lees hier achtergronden. Hieronder mijn gepassioneerde oproep aan management bijna 8 jaar geleden die ik (knippen & plakken) hier weergeef. Het is mogelijk dat ik het mislukken mijzelf moet aanrekenen. Kennelijk ben ik niet in staat gebleken het management te overtuigen.

————————————————————————————————————————

SPOED>>>>SPOED>>>>SPOED>>>>SPOED>>>>SPOED>>>>SPOED>>>>SPOED

Voor een dubbeltje op de eerste rang?

Dat is een enigszins overdreven uitspraak. Echter door participatie in HealthHero (Health Buddy ©) met een beperkte som geld kan XXXXX meerdere USP’s bereiken: Snelheid van besluitvorming (week 22) cruciaal. Overweeg zelfs serieus zelf de buidel te trekken! Mijn dringend advies: DOEN.
1) Betrokkenheid XXXXX (als frontrunner) bij een werkelijk innovatief en kansrijk Telemedicine project
2) Het project is zeer kansrijk voor een prestigieuze prijs (zie www.epn.nl)
3) Diseasemanagement bij tenminste twee thema’s (COPD, Diabetes) en voor een flink aantal verzekerden (200)
4) Sluit mogelijk aan bij ontwikkelingstraject Huisartsenlijn
5) Er is een netwerk opgebouwd (zie onder) met partijen die willen participeren en wellicht cofinanciering. Zie onder. NPCF positief!
6) Veel positieve PR en imago
7) Europese dimensie. Wellicht EurApco interesse?

Inventarisatie en Stand van zaken 24 mei 2003

—————————————————————————————————————————————

Dialogen

Ik was een heel eind op weg. Samen met Diabetesverpleegkundigen waren een serie zogenaamde dialogen voorbereid. Dialogen, teksten die de patient te zien zou krijgen. Als voormalig internist zag ik de evidente voordelen. Deze co-creatie zou leiden tot een beter inzicht in en betrokkenheid bij de patient. Helaas….