HAT= Health AND Technology

Menselijke zorg

Het derde HAT congres staat voor de deur met de pakkende titel “Medical devices voor een menselijke zorg”. Twee dagen achtereen op Papendal. Zet Dinsdag 14 en/of woensdag 15 september 2010 vast in uw agenda

HAT congres 2010 aankondiging

Jaarlijkse kostenstijging 8 %

Het is misschien een open deur om te stellen dat gezondheidszorg en technologie een steeds inniger relatie aangaan. Daarnaast is dat in de toekomst geen luxe meer, maar noodzaak vanwege de te verwachten schaarste aan personeel. Ook voor de zelfzorg wordt de techniek steeds belangrijker en wordt er steeds vaker een beroep op gedaan. VEKTIS verzamelt de data van de schadelast van de zorgverzekeraars en constateert een trendmatige groei van gemiddeld 8% per jaar van de kosten voor “hulpmiddelen”.

Raming Schadelast Zorgverzekeraars (VEKTIS)

inzicht

We spreken over een bedrag dat meer dan een miljard Euro bedraagt. Het gaat om materiaal voor zelfcontrole, maar ook rolstoelen. Dat is nog maar een fractie van alle kosten waar het feitelijk om gaat.