Hartfalen Telezorg(zaam)

Hartfalen Telezorg(zaam)

Met het oog op een artikel (ICT Zorg) analyseer  ik momenteel pilotprojecten die zich concentreren op de inzet van ICT bij “hartfalen” in de thuissituatie.

Het onderwerp mag zich verheugen in de aandacht van politici en zorgverzekeraars vanwege de grote zorgbehoefte (frequente opnames, een sloot medicatie en thuiszorg) en dus hoge kosten.

Ik wil er u op wijzen hoe via een “tool” Google Trends e.e.a. meer inzichtelijk is te maken. http://www.google.nl/trends?q=hartfalen

De aandacht in ons land  (gerepresenteerd door zoekacties via Google) is kennelijk in 2005 echt losgebarsten (afbeelding). Immers dan wordt  bij patiënten thuismonitoring (= EHealth)  ingezet en is denkbaar dat patiënt of zijn naasten aan het zoeken gaan naar informatie. Je ziet dat terug in de horizontale bibberige blauwe lijntjes in het midden (excuus dat het zo klein is!).

De horizontale vakjes zijn de jaren 2004 tot en met 2009.

Landelijk spreek je in het totaal over een paar honderd patiënten. 

De verdeling over de regio’s laat zien dat vooral buiten de Randstad daadwerkelijke interesse ontstaat voor de inzet van ICT (Telezorg)bij Hartfalen. Een hypothese: dat komt overeen met de waarneming dat de Health Buddy in het zuiden, Koala in het Noorden en Hartmotief verspreid over het land (Zwolle) is uitgezet. Maastricht nummer 1 (Health Buddy) !