Hans Haveman eHealth

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH) een uitgebreid interview.

Chris Flim (secretaris NVEH) spreekt met de bij VWS vertrekkende voorman over ICT en eHealth

Na ruim 30 jaar werkzaam te zijn geweest voor het Ministerie van VWS, waarvan ruim 13 jaar op het gebied van ICT en Innovatie, gaat Hans Haveman VWS verlaten om per 1 september 2011 te starten als projectmanager zorg en technologie bij de Gemeente Enschede.

Deel 1 (lees hier) draagt de titel ‘Samenwerken loont’  Terugblik.

Deel 2 (lees hier) draagt de titel ‘Samenwerken loont’  Vooruitblik

Om meerdere redenen ben ik zeer gelukkig met dit interview, dit initiatief. We zijn in Nederland niet zo gewend om onze ‘helden’ te koesteren. Ik ben van mening dat Hans Haveman -met al zijn bescheidenheid-een belangrijke rol heeft gespeeld in de betrekkelijk jonge geschiedenis van ICT en eHealth. Hij vormde jarenlang een constante factor binnen het wisselende decor van een Ministerie. Ook zocht hij de gangmakers in de zorg op en was altijd op de cruciale meetings vinden.

Ik acht het daarnaast heel belangrijk dat we onze successen en teleurstellingen goed documenteren. Hans heeft te maken gehad met zaken als Zorgpas, EPD, BSN en ga zo maar door. Deze dossiers  maken onverbrekelijk deel uit van ons (medisch) historisch erfgoed. Ze vormen ook stof tot overdenken en hebben beslist nog actualiteitswaarde. Lees deze quote:

‘Als we vanaf het begin de  DBC ontwikkeling en de EPD ontwikkeling (en dat hadden we eigenlijk moeten doen vanwege eenmalig vastleggen van gegevens) aan elkaar gekoppeld hadden, dan was de DBC er niet gekomen en was het EPD nog niet zover geweest’.

Dat is een constatering met vergaande gevolgtrekkingen.

Hans Haveman (met Ellen Maat) in Barcelona 2010 (WOHIT)

De vooruitblik biedt interessante vergezichten en leermomenten

Ik had vorige week een student van Erasmus die me interviewde: “Wat is het grootste gevaar van eHealth? Ik zei: “Dat is eHealth zelf.” De term, het etiket dat het een doel op zich wordt. En dat we het allemaal over eHealth hebben en het niet hebben over de transitie die we ermee beogen’.

Kortom, neem de tijd (het zijn flinke lappen tekst) om kennis te nemen van dit interview, beter nog de gedachtenwisseling tussen Hans en Chris.