Handen aan elkaars bed

Ziekenhuizen

Regionale Samenwerking

Opleiden doe je samen…

Blijkens dit bericht in de regionale krant wordt vanuit het oogpunt “regeren is vooruitzien” door ziekenhuizen samengewerkt ten aanzien van de opleiding van ondersteunend medisch personeel. Daartoe is een convenant getekend. Uitruil is zelfs een optie.
Vooruitzien

Dichtgetimmerd?

Op zich een goede zaak, alhoewel elders vakbonden wel in het geweer zijn gekomen. De markt kan immers “dichtgetimmerd” worden. Het zou m.i. vanuit loopbaanperspectief en werving ook  interessant kunnen zijn voor het aantrekken van medisch specialisten. Zolang het een direct belang voor de kwaliteit van de zorg betreft is van de NMA (mededinging) vermoedelijk niet veel te duchten.