Gupta Trendbreuk

Volgens Gupta-Strategists (studie naar de prestaties van Nederlandse ziekenhuizen in 2009) (quote):

“in 2009 ontstaat dus een gat van 2,5 miljard oftewel € 150 per Nederlander”

De bijbehorende grafiek, ontleend aan het betreffende rapport, is voor de beeldvorming duidelijker dan duizend woorden.

Kosten (ziekenhuiszorg) en economische groei (BBP) nemen afscheid van elkaar na 2008. Al min of meer voorspeld door Gupta (Code Red).

Juist vandaag horen we dat de economische groei ook in 2011 niet groot zal zijn, dus het gat zal vermoedelijk groter worden. Opnieuw Gupta “als het BBP (bruto binnenlands product) de komende jaren steeds 4% in volume groeit en ziekenhuiskosten reeel met 4,5 % blijven stijgen, groeit het tekort tot 2020 naar een structureel gat van € 10.000.000.000 ( prijspeil 2009)”.

Afbeelding pagina 16 (Bron: De donkere kamer van Damokles, Gupta Strategists)

Een trendbreuk is overigens ook zichtbaar bij Gupta-Strategists zelf. Voor het eerst in zes jaar draagt de studie over de prestaties van Nederlandse ziekenhuizen een Hollandse titel.

Nog wel de titel van een boek dat bij menig Nederlander op het verplichte boekenlijstje stond.

Is deze koerswijziging toeval. Wil Gupta lastige Tweede Kamer vragen voorkomen?

Om het allemaal niet te provinciaals te maken nog wel: Damocles.

Overzicht rapporten

Niet eerder is trouwens het rapport zo laat in het jaar uitgekomen. Afgezien van het Jaaroverzicht van 2005, het jaar van transitie (basiszorg). “Damocles” wordt drie dagen na beediging van het kabinet Rutten (14 oktober) gepubliceerd.

Alternatieve titel