Hoezo Griepepidemie voorbij?

1 mei 2013

Griep voorbij!

De griep is eindelijk Nederland uit. Dat blijkt uit de meest recente gegevens voor Nederland van de Grote Griepmeting De afgelopen twee weken is het aantal griepgevallen aanzienlijk gedaald. Na een 18 weken durende griepperiode is er geen sprake meer van een epidemie. In België was de epidemie al eerder ten einde.

1 mei 2013


Door vrijwilligers van de Grote Griepmeting gerapporteerde griepachtige ziektebeelden (ILI) Bij de Grote Griepmeting ligt de epidemische grens op 382 ziektegevallen per 100.000 deelnemers..

Zomergriep

“Het betekent niet dat zich helemaal geen griepachtige ziektebeelden meer kunnen voordoen,” zegt Carl Koppeschaar, initiatiefnemer van de Grote Griepmeting. “Ook in de zomer is er influenza. Maar in de warmere periode van het jaar heeft het virus minder vat en verloopt een eventuele besmetting vaak met minder ernstige symptomen. Ook kan het virus veel minder gemakkelijk worden verspreid.”

Wereldwijde infectieziektebestrijding

Van maandag 15 tot en met woensdag 17 april 2013 waren zeventig artsen, dierenartsen, virologen, epidemiologen en andere deskundigen in Amsterdam bijeen voor een ingrijpende vernieuwing op het gebied van de infectieziektebestrijding. Tijdens de tweede International Workshop on Participatory Surveillance (IWOPS II) ging het om het in kaart brengen van infectieziekten bij zowel mens als dier. De bedoeling is om te komen tot een wereldwijde ‘ziekteradar’. Daarbij wordt iedereen uitgenodigd zélf gegevens door te geven over de eigen gezondheid en die van een eventuele veestapel of het pluimvee. Zo’n ziekteradar zal in Nederland en België voor het eerst worden ontwikkeld en dienen als pilot voor andere landen.

Convenant

Van werelddeel tot werelddeel

Ondertekening van de overeenkomst tussen het Australische Flu Tracking, het Europese Influenzanet en het Amerikaanse Flu Near You onder het toeziend oog van een aantal deelnemers aan de internationale workshop. Ook werd een formele overeenkomst gesloten tussen het Europese Influenzanet, waarvan ook de Grote Griepmeting onderdeel uitmaakt), Flu Near You (in de Verenigde Staten en Flu Tracking in Australië. In al deze gebieden brengen vrijwilligers via internet of mobiele telefoon griep en verkoudheid in kaart. De geanonimiseerde gegevens zullen via een gezamenlijk platform op een wereldkaart worden gezet, zodat epidemiologen de verspreiding van griep ook van werelddeel tot werelddeel kunnen volgen. Het is de bedoeling dat steeds meer landen gaan meedoen. Zo had Canada reeds interesse getoond om samen te werken met het Amerikaanse Flu Near You. Hetzelfde systeem van zelfrapportage door vrijwilligers wordt nu ook in Brazilië, Midden-Amerika en Zuidoost-Azië gebruikt voor het signaleren van uitbraken van knokkelkoorts (dengue). Tijdens de IWOPS II bijeenkomst zijn alle symptomen van de meest voorkomende infectieziekten op een rij gezet en is geconcludeerd dat in tropische gebieden niet alleen influenza, maar ook dengue en leptospirose effectief in kaart kan worden gebracht. Zo bouwen we een wereldwijd netwerk op dat zal worden gebruikt om vroege signalen op te vangen van alle gevaarlijke infectieziekten.

IWOPS II

IWOPS II, de tweede International Workshop on Participatory Surveillance, werd georganiseerd door Skoll Global Threats Fund, Connecting Organizations for Regional Disease Surveillance (CORDS), en Science in Action BV, online platform voor publieksonderzoek. De Grote Griepmeting is één van de onderzoeksprojecten van Science in Action BV (www.science-in-action.nl), online platform voor publieksonderzoek. Doe ook mee aan de Grote Longontstekingmeting (www.degrotelongontstekingmeting.nl)!