Graag date met Medimate

Thuistests

UT-spin-off

Nefrologie

In het laatste nummer van 2010 besteedt het V&VN Dialyse en Nefrologiemazine aandacht aan het ESMO onderzoek dat binnenkort van start gaat. De auteur heeft in een vorige functie een rol gespeeld bij het tot stand komen van een ruimhartige ondersteuning van de ontwikkeling van de chiptechnologie:

Medimate

Nu krijgt het contact dat door de auteur is gelegd tussen de ontwikkelaar van de technologie (Medimate) en de Nefrologie (Hans Mak Instituut) een indrukwekkend vervolg. Daarover ben ik verheugd en voel ook wel trots. In het artikel (4 pagina’s tekst met  fraaie illustraties) in het Dialyse en Nefrologie magazine wordt de ontwikkeling van de Lab-on-a-Chip technologie binnen de Universiteit Twente en de spin-off Medimate uitstekend beschreven door Marian Tellegen (marketing-sales manager bij Medimate).

Multi-inzetbaar

De techniek is multi-inzetbaar en dat wordt weerspiegeld in de diverse terreinen waarop Medimate actief is en nog zal worden. De Lithiumbepaling in het bloed (lithium is een medicijn dat in gebruik is bij manische-depressie) in de fase van “uitrol”. Doel is “empowerment” van de patient , zeg maar het versterken van de rol van de patient in de samenwerking met de behandelaar. Een zelfde doel is bij talloze andere (vooral chronische)  aandoeningen te bereiken. Het zelf eenvoudig bepalen van electrolyten (dan moet je met name denken aan Natrium),  in de urine is een toepassing die het ziektebeloop bij patienten met chronische nieraandoeningen vermoedelijk gunstig kan beinvloeden. Dit onder het acronym ESMO (Effects of Self Monitoring on Outcome of Chronic Kidney Disease) . Daarbij worden 150 patienten met ernstig nierfalen en hypertensie onderzocht volgens een standaard of een interventie (zelfmanagement) protocol.Het is een multicenter trial die dit jaar 2011 van start gaat. In een nog ambitieuzer programma Nirion komen naast Natrium ook andere electrolyten in bloed en urine aan bod.

Revolutie

Marian Tellegen: “Het ziet er naar uit dat Lab-on-a Chip in de komende jaren een revolutie in de gezondheidszorg kan ontketenen”.