Goud van Oud

Ze zijn allemaal wel een keer genoemd: zorg op afstand (eHealth), domotica en robotica

Maar als opties om de ouderenzorg te ondersteunen was er de nodige scepsis bij enkele tafelgasten en aanwezigen.We spreken over de druk bezochte avondbijeenkomst op 18 januari 2011 in de Buitensocieteit te Zwolle in het kader van VUConnected.

Ronde Tafel 18 januari 2011 @Dutch Button Works

Carolien Smits (Lector Innoveren in de Ouderenzorg Hogeschool Windesheim, rechts op de foto) ziet overigens veel in de ontwikkeling van sensoren. En over de waardigheid in de zorg stelt Carolien Smits :

“Het gaat er om dat je wat te kiezen hebt”

Duidelijk is dat er aan de introductie en acceptatie van genoemde innovaties in de sector nog veel moet gebeuren.Dat vereist een gecoordineerde aanpak van techneuten, gedragswetenschappers en alle stakeholders in de sector.Last but not least patienten en mantelzorgers, maar heel nadrukkelijk ook de medewerkers! Zie ook verslag Stentor, maar ook op website van VUconnected.