Google Zorgjungle

Jozien Bensink (NIVEL):

Patiënt eist meelevende huisarts

Hiske van Ravensteijn (Radboud Nijmegen):

Test neemt angst patient niet weg

Samenhang

Twee afzonderlijke stellingnames die nu de media halen.

Ik zie daarin beslist een onderlinge samenhang

Huisarts_Prikker_Zutfen_1978

Storytelling

Dezer dagen word ik geconfronteerd met een fraaie illustratie hoe het soms werkt:  een vrouw heeft klachten van tintelingen in de extremiteiten en vermoeidheid. Zij raadpleegt de huisarts die uitgebreid laboratoriumonderzoek instelt. Op grond van een enkele afwijkende waarde wordt langdurig wekelijks een injectie toegediend. Een vervolgafspraak wordt niet gemaakt. Inmiddels zijn de klachten ook praktisch verdwenen en de vrouw heeft haar werkzaamheden hervat. Omdat er kennelijk geen uitleg heeft plaatsgevonden en evenmin een controle afspraak is voorgesteld, ontstaat onzekerheid. Patiente wil desnoods levenslang deze injecties doorzetten! Het laboratorium onderzoek is wel herhaald en normaal bevonden. Althans, wat is normaal? De zoekactie op een Google levert nog meer verwarring op. Voor zover ik het kan nagaan is nog steeds geen definitieve diagnose gesteld en de onzekerheid blijft groot.

Conclusie

Zondermeer een conclusie trekken is lastig en misschien wordt onrecht aangedaan aan betrokkenen. Maar het samenspel is niet optimaal durf ik te veronderstellen.