Google Insights DBC

De komst van de DBC systematiek heeft geleid tot veel vaderlandse drukte op Internet. Via Google Insights kan over de periode 2004-heden worden gekeken naar de zoekopdrachten inclusief onderverdeling in de loop der tijd (met ook de geografische spreiding).

Opvallend de relatieve toename van de zoekopdrachten eind 2005 en 2006, vermoedelijk vanwege het afsluiten van administraties?

Google Insights

de feitelijke zoekopdracht is eveneens interessant. De Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ) moest ook aan de DBC systematiek geloven:

DBC Top 10 Zoekopdrachten