Glad ijs op Zorgmarkt

Interpretatie

Data-analyse

Interpretatie kan glad ijs betekenen. Immers de inzet van Internet voor zoekacties googelen heeft een hoge vlucht genomen en kan op zich al een stijging inhouden. Bovendien zijn bepaalde termen beslist niet exclusief gelieerd aan de zorgsector. Dat alles in aanmerking nemende, lijkt er toch wel iets te zeggen over de trendmatige ontwikkeling op de “zorgmarkt”.

Overstappers

Is de zorgmarkt dood? Volgens het bericht van de NZA zijn er wel weer wat meer overstappers in 2010. De veronderstelling is dat de concurrentie op de premie een rol heeft gespeeld (invloed collectiviteit?). De vraag is of deze financiële aspecten daadwerkelijk mee hebben gespeeld. Hieronder een figuur met de zoekacties van ” eigen bijdrage “, waarbij de indruk bestaat dat anno 2010 iets meer gezocht is.

Eigen Bijdrage

Zoekactie

Ten aanzien van de zoekactie “premie en zorgverzekering” lijkt 2010 niet anders dan 2009.

Premie Zorgverzekering

Collectiviteit

Tenslotte het zoeken op collectiviteit is eigenlijk sinds 2006 rond de jaarwisseling aanzienlijk, waarbij sinds de piek in 2006 geleidelijk aan weer enige toename zichtbaar wordt.

Collectiviteit