GeoSpatialAnalyst

Synergeo

Integratie

“Toevoegen van Geografie aan bestaande processen”

Daarin ziet Jan-Willem van Rijn tal van mogelijkheden. Synergeo is het onlangs opgerichte geografisch onderzoeks- en adviesbureau van Jan-Willem van Rijn. Synergeo levert geografische analyse ter ondersteuning van besluitvorming en maakt daarbij gebruik van kennis en ervaring op het gebied van GIS, geografie en inlichtingen-analyse. Zo luidt een samenvatting op de Synergeo website.

Jan-Willem van Rijn

Defensie

Jarenlang heeft Jan Willem van Rijn onder de vlag van Defensie gewerkt, vooral aan ‘remote sensing’. Het begrip sensoren heeft bij Defensie overigens een geheel andere betekenis dan bijvoorbeeld in de zorgsector. Men verstaat daaronder “eenheden die de taak hebben om zaken waar te nemen”. Dat kunnen devices zijn, maar ook waarnemers. Het bundelen van de informatie en deze begrijpelijk beschikbaar stellen ‘op de grond’ was de opdracht. Die aanpak kun je in de burgermaatschappij ook gebruiken. Hoe kun je met beperkte middelen zaken waarnemen. Het operationeel doelmatig inzetten van ‘sensoren’ kan leiden tot spectaculaire resultaten. In Amsterdam is onlangs nog aangetoond (project ‘gebiedsgericht werken’) dat de waarnemingen van de medewerkers van de Gemeentereiniging kunnen leiden tot het oprollen van illegale hotels. Een kwestie van doordacht koppelen van informatie. Het leidt geen twijfel dat deze aanpak ook mogelijkheden biedt in de zorgsector. Maar ook in historisch onderzoek, waarvoor uw redacteur de medewerking van Synergeo heeft verkregen.

Bestanden Slag op de Hardenberger Heide (17 juni 1580)

Interpretatie

Basis voor deze opdracht vormt informatie die uw redacteur in het verleden heeft verzameld en op een website heeft geplaatst. De Slag op de Hardenberger Heide was een van de vele botsingen in de Tachtig jarige Oorlog. In de Gemeente Hardenberg wordt gewerkt aan een ontwerp voor een houten buitentafel nabij het gebied waar de veldslag heeft plaatsgevonden. Een abstracte plattegrond moet inzicht geven in het verloop van de slag. De inzet van Synergeo heeft geleid tot aanpassingen die nu worden toegepast. Wordt vervolgd!