Er zit luchtje aan

Diagnostiek

Screening

Reukorgaan

De taal zit vol uitspraken die refereren naar ons reukorgaan, de neus. Zo is er “een neus hebben voor iets”. Dat laatste kun je vrij letterlijk nemen in de Geneeskunde. Tijdens het traditionele “visite lopen” op een verpleegafdeling kon het gebeuren dat een arts in het gezelschap op de gang plots opmerkte: “Er ligt een patiënt met een ontregelde diabetes mellitus“. Er was sprake van een subtiele aceton lucht!  Het Netherlands Journal of Medicine (NJM juli/augustus 2013) komt met een interessante literatuur studie over het fenomeen. Wat betekende en betekent de geur in de diagnostiek. Interessant in een tijd waarin de discussie gaat over de inzet van een Total Body Scan als screenings instrument (zo rond de € 1000).

Gangreen (Collectie J.T.A. te Gussinklo)

NJM concluderen dat er veel te winnen valt en dat er meer inspanningen en middelen dienen te worden ingezet bij nader onderzoek.