MedEye kijkt met u mee. Minder fouten.

Je zou het misschien niet zeggen. Maar aan het uitdelen van medicijnen aan de opgenomen patiënt gaat een hele reeks van stappen vooraf. Het is het laatste onderdeel van een zorgketen, waarbij veel mis kan gaan. O ja, en zelfs na het uitdelen kan er nog iets verkeerd gaan, want neem de patiënt daadwerkelijk de medicijnen in. Worden die niet uitgespuugd? Een heel cruciaal onderdeel is dat de medewerker die de pillen verstrekt daarbij geen vergissingen maakt. Met een Niet Storen hesje probeert men te voorkomen dat de medewerker door collega’s of patiënten uit de concentratie worden gehaald. Maar dan blijft nog de kans op vergissing. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er bij één op de vijf patiënten iets mis gaat bij het toedienen van medicijnen.

Trudy [Verpleegkundige, BCM, Stadskanaal]14-09-2014
Wij hebben anderhalf jaar deze Niet Storen hesjes intramuraal gedragen. Wij zijn er echter half jaar geleden mee gestopt, omdat we meer afgeleid werden door opmerkingen van bewoners en/of familie leden waarbij tekst en uitleg werd gevraagd.

Deventer Ziekenhuis (DZ)
Quote (DZ): Met inzet van de MedEye wil het Deventer Ziekenhuis bereiken dat de cirkel van het voorschrijven van medicijnen tot en met het toedienen rond is. Van het voorschrijven van medicatie door een arts, tot de toediening aan het bed: alles gaat digitaal. Dus geen fouten meer door een verkeerd geïnterpreteerd handschrift van een arts, en geen fouten meer bij medicatie die uit de verpakking is, of op het verkeerde tijdstip wordt toegediend. De MedEye maakt een cruciaal onderdeel uit van het totale systeem dat de risico’s op medicatiefouten zoveel mogelijk moet zien te reduceren.
MedEye
Quote (DZ): De MedEye is een apparaatje ter grootte van een kleine pc waarin een scanner zit. De verpleegkundige controleert de medicatie die eerder is samengesteld, haalt de tabletten en capsules uit de verpakking en stopt die in de lade van de MedEye. Omdat alle tabletten en capsules van kleur, grootte, gewicht, structuur en breukstreep verschillen, kan de MedEye zien of de patiënt de juiste medicatie krijgt. De gegevens van alle in het ziekenhuis toegediende medicatie staan in de database, zodat de MedEye die kan herkennen op basis van een combinatie van optische scans en geavanceerde algoritmes. Het MedEye concept bestaat naast de optische scanner ook uit software die verpleegkundige begeleidt en een losse barcodelezer. Met behulp van de barcodelezer in combinatie met de software wordt het uitvoeren van de controles bij het toedienen van high risk medicatie (zoals infusen en spuiten) zoveel mogelijk ondersteund. De MedEye is in Deventer uitvoerig getest op een verpleegafdeling met cardiologie-, gynaecologie- en urologiepatiënten en zo goed bevonden dat hij nu kliniekbreed wordt ingezet.

Toekomstmuziek
Op de beurs Zorg & ICT kom ik in gesprek met de sales directeur die ik om een toelichting vraag . Zie een korte video ( ruim 3 minuten).

Het boeiende is dat deze techniek in de toekomst ook in de thuissituatie toegepast kan worden. Maar ook de continuïteit is gediend met deze aanpak, want onder voorwaarden kan de thuismedicatie ook in het ziekenhuis worden gecontinueerd. En bedenk dat het niet alleen om orale medicatie gaat, maar ook bijvoorbeeld insuline bij diabetes