Geen Wintergriep

Nivel Voorbarig

Nu een daling

Nog steeds geen griepepidemie

Er is op 23 januari 2014 nog steeds geen griepepidemie in Nederland en België Dat blijkt uit de meest recente cijfers van www.degrotegriepmeting.nl: een internetmeting naar griep en verkoudheid waaraan 16.000 vrijwilligers in Nederland en België meedoen. Ook in de ons omringende landen is er nog geen sprake van epidemische griep. De wintergriep wordt door diverse instanties nauwgezet in de gaten gehouden. Via vrijwilligers in Europese landen worden de gegevens van dag tot dag bijgehouden op www.influenzanet.eu. Via peilstations van huisartspraktijken in Europese landen (in Nederland gecoördineerd door het Nivel en in België door het WIV/ISP) worden de griepgegevens wekelijks gepubliceerd op www.euroflu.org.

Europa

Grieppatient naar Huisarts?

“Het aantal griepachtige ziektebeelden schurkt weliswaar tegen de drempelwaarde aan, maar tot op de dag van vandaag zien wij nog steeds geen epidemie,” stelt Carl Koppeschaar van de Grote Griepmeting en Influenzanet. In de maand januari hanteren we in Nederland een drempelwaarde van 330 ziektebeelden per 100.000 personen. Doorgaans zijn dat gevallen van RSV bij jonge kinderen en gevallen van (zware) verkoudheid. Stijgt dit aantal griepachtigen tot boven de 450 per 100.000 deelnemers, dan wordt bij ons de epidemische grens overschreden. Twee achtereenvolgende weken boven dit aantal en we spreken van een epidemie.” Vorige week maakten de Nederlandse media uit cijfers van het Nivel op dat er sprake was van een ‘bijna-epidemie’. “In Nederland gaat slechts 25% van de patiënten met een griepachtig ziektebeeld naar de huisarts,”vervolgt Koppeschaar. “Dat zijn meestal ouders met zeer jonge kinderen. Zij maken zich zorgen over de hoge koorts en luchtwegaandoeningen bij hun kind. Verder zien de huisartsen veel riscicogroepen, waaronder 65-plussers. De Grote Griepmeting krijgt minder rapportages van zeer jonge kinderen. Maar wij zien wel de rest van de bevolking, waaronder ook risiccogroepen en 65-plussers. Volgens de gegevens van de Grote Griepmeting is er bij hen nog geen sprake van epidemische griep.”

Data (21 januari 2014)

Europees perspectief

Het bericht in de media van vorige week over een ‘bijna-griep’ was erg voorbarig. De nieuwe weekcijfers van het Nivel laten voor Nederland nu een daling van het aantal griepachtige ziektebeelden zien. Het WIV/ISP in België ziet ook nog geen tekenen van een epidemie. In Europa heeft de griep inmiddels de kop opgestoken in Portugal, Spanje en Italië. Omdat griep vaak van west naar oost en van zuid naar noord door Europa trekt, valt te verwachten dat binnen niet al te lange tijd de griepgolf ook België en Nederland bereikt.

NB

De Grote Griepmeting is één van de onderzoeksprojecten van Science in Action (www.science-in-action.nl), online platform voor publieksonderzoek. Doe ook mee aan de Grote Longontstekingmeting  (www.degrotelongontstekingmeting.nl).