Geeft geen donder

Onschuldige geluiden

Ongewenste geluiden

Opbouw Geluidsarchief

Het bedrijf CLB spreekt over de derde generatie Akoestische Bewaking. Dat betekent: ‘onschuldige’ geluiden worden als zodanig herkend en eventueel zelfs niet aangeboden (‘weggefilterd’) aan de zorgverlener aan de andere kant van de lijn. Maar ja, wat zijn onschuldige en ongewenste geluiden? Dat vereist een expertsysteem. Als afgeleide van onderzoek aan het UMCG (cochlea) is het bedrijf Sound Intelligence hiermee aan de slag. Deze kennis wordt door CLB toegepast. Dat blijkt echt maatwerk (klant-, omgevings-, en aandoeningsspecifiek). De interpretatie op basis van een geluidsarchief kan aan de zorgverlener worden doorgegeven via diverse media. Een voorbeeld daarvan:

Smartfoon

Epilepsie

Een goed voorbeeld is epilepsie. Bij een opkomende aanval (insult) kan een patient in bed plotseling gaan tandenknarsen. Dat is in dit specifieke geval een signaal dat gelijk staat aan een noodoproep. Maar moeiteloos zijn andere voorbeelden te noemen, waarbij audio het voordeel heeft betrokkene niet sensoren opgeplakt of aangemeten hoeft te krijgen. Het is voor mij duidelijk dat deze aanpak veel beloftes inhoudt voor de toekomst. Denk aan toevoegen van vormen van spraakanalyse. Een groei is aannemelijk gezien de expansie van eHealth, domotica en robotica. Maar uiteraard ook vanwege andere vormen van observatie (SEH, Ontvangshal enz.) We geven graag het woord aan een CLB medewerker, die aanwezig is op de Beurs Domotica en Slom Wonen 2012 (21 en 22 november, Evoluon, Eindhoven):

Erik van Duijn