Gebruik je…

HERSENS

Uitspraak krijg je wel eens om de oren

De NBB gebruikt jouw hersens!

Op de Persbijeenkomst donderdag 25 augustus 2011 van de NBB (Netherlands Brain Bank)in Amsterdam wordt die stelling duidelijk. Alles wordt uit de kast getrokken om het belang van de NBB  te onderbouwen en de tientallen journalisten zijn onder de indruk, getuige de talloze vragen tijdens de introductie door Inge Huitinga (directeur) en Dick Swaab (oprichter).

NBB (Hersenbank) bestaat 25 jaar

Directeur Inge Huitinga vertelt over de groei en de bloei van de NBB. Een biobank. Hersenweefsel wordt ingezet bij onderzoek wereldwijd. Ruim 2000 potentiele donoren (zowel met neurologische of psychiatrische aandoeningen als ook ‘controles’) staan ingeschreven. Gemiddeld vindt sectie plaats binnen 6 uur na overlijden. Een wereldwijd unicum (Nederland is klein), vooral door een uitstekende logistiek. Transport van de overledene vindt plaats naar de VU, waar een uitnameteam klaar staat. De samenhang met klinische gegevens wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor de diagnose, maar ook voor interpretatie van geconstateerde afwijkingen.

Oprichter Dick Swaab in discussie met journalisten

Biologische Klok

Het onderzoek dat via de NBB plaats vindt heeft tot veel nieuwe inzichten geleid. Die gaan verder dan meer begrip van het ziektebeloop bij Alzheimer (in relatie tot de anatomie en functie). Een verstoring van de biologische klok (localisatie: nucleus suprachiasmaticus) in een vroeg stadium van Alzheimer blijkt belangrijk. Daardoor gaan patienten zwerven. Gedeeltelijk functieherstel van de biologische klok blijkt mogelijk. De effecten van betere verlichting zijn zodanig groot, dat hiermee thans rekening wordt gehouden bij de bouw van verzorgingstehuizen, aldus Dick Swaab.

Inleiding door Inge Huitinga (Directeur NBB)

Transsexuelen

Onderzoek van Dick Swaab heeft bijgedragen tot meer begrip (en zelfs andere wetgeving) voor transsexuelen.

Wouter Kamphorst (Neuropatholoog) geeft toelichting bij microscopie

Microscopie

De neuropathologie maakt gebruik van verschillende kleuringen om veranderingen in de anatomie, maar ook in de samenstelling van hersenweefsel zichtbaar en meetbaar te maken.