Tuin der Lusten (DGG)-Gaming

Serious Gaming

Patientveiligheid

Deelproject Mens-Mens

Samen met broer Henk (IC verpleegkundige UMC Utrecht) bezoek ik de Dutch Game Garden (DGG) op 18 juli 2012. Het gebouw aan de Neude in Utrecht  is geen kantoortuin, zoals wellicht door de naam wordt gesuggereerd. Maar we betreden wel de virtuele wereld waar duizend bloemen bloeien. Bedoelen de bedenkers wellicht de tuin der lusten? Het voormalige bankgebouw heeft op de 1e etage een ruime centrale vide en meerdere etages met bedrijven. Een vrolijke boel met veel jongeren is het wel. De aanleiding is enerzijds een publicatie over de DGG in het magazine van vakbond De Unie (interview met  zakelijk directeur Viktor Wijnen) en de recente kennismaking met Alma Schaafstal (Hoofddocent Gaming, Hogeschool Windesheim) die hier bestuurslid was.

Martijn (li) en Henk (re)

Martijn van Best

De receptioniste weet Martijn van Best te mobiliseren. Hij is Communications Manager bij DGG. Op de 1e etage nemen we plaats in lage fauteuils,omringd door game consoles. Martijn vertelt hoe de organisatie is opgebouwd. Maar liefst 40 bedrijfjes zijn hier actief, waarvan sommigen met groot succes.  Zo is er Control, een magazine dat hier wordt uitgegeven.De meerwaarde is gelegen in de mogelijkheid om samen te werken en projecten op te zetten. Daarnaast wordt systematisch bijgedragen aan kennisvermeerdering door deskundigen uit te nodigen een praatje te houden. Hoe zet je een business op? Hoe is de wetgeving? Maar ook is er de maandelijkse netwerklunch. DGG faciliteert en de ondernemers huren ruimte. Er zijn drie pijlers: de Incubator, het Businesscenter en de Development Club.

Romar

Romar Bucur

Al gauw haakt Romar Bucur aan. Hij is projectleider van het Project Mens-Mens interactie in de zorgsector (onderdeel van een groter thema ‘patiënt veiligheid’). Een samenwerking van DDG met TFI( Tasforce Innovation), AMC en TNO . Romar werkt sinds een jaar fulltime bij DGG. Vanuit het AMC is niet alleen Marlies Schijven, maar ook Maurits Graafland betrokken. Onlangs is er een Bootcamp  georganiseerd. Na een gedegen voorbereiding hebben Game-designers en artsen zich een week lang teruggetrokken in Noordwijkerhout. De Game-designers (afkomstig van een viertal bedrijfjes) en artsen zijn erin geslaagd om een viertal concepten uit te werken. Het was aardig om te zien hoe er met wederzijds respect gewerkt werd.Er wordt thans bekeken welke concepten kunnen worden doorontwikkeld. Zo is er een kansrijk concept trainingsprogramma ‘Situational Awareness’ voor op de IC. We vertrekken met de gedachte dat deze ontwikkelingen uiterst positief zijn. We horen er vast meer over!