Fusienamen

Naming

In Vrij Nederland van 7 augustus 2010

Een artikel over Fusienamen

In de aanhef heet het ” fusie namen in de zorgsector komen allemaal uit dezelfde mal en hebben een akelige bijwerking: ze ontberen herkenning en werken daardoor ontheemdend”. De auteur van het boek ” De Bedrijfsnamenfabriek“.  Erwin Wijnman stelt dat het vaak meer van hetzelfde wordt. De berichtgeving in de media wordt daardoor ook steeds minder transparant.De auteur Wijnman geeft voorbeelden.

Nieuwe tijden, nieuwe namen

Grootschalig

Deze exercitie vindt op tamelijk grote schaal plaats in ons land. Misschien hebben het hoogtepunt al achter ons? Naast het effect van mogelijke vervreemding is er nog een ander aspect. Alle uitingen van de nieuwe organisatie moeten worden voorzien van het nieuwe logo. Dat is een investering die vaak tonnen kost. Heden 30 oktober 2010 (Volkskrant)  een puzzel -gevraagd uitbreiding Raad van Toezicht- toezicht waarop? Waar gevestigd?

Raad van Toezicht….Namenfabriek

Puzzel