Fraude in de Zorg

TROS Nieuwsshow

Zaterdag 9 maart 2013 08.30 uur

Guus Schrijvers en Luc Matter

De volumeknop in de auto gaat verder omhoog: Tros Nieuwsshow. Volgens presentator Peter de Bie wil de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) strenger optreden. “Fraude zet de betaalbaarheid en solidariteit van de zorg onder druk. Aanleiding hiervoor zijn meldingen over te hoge ziekenhuisrekeningen. Zo zijn er gevallen bekend waarbij een scan wordt gerekend als een complete behandeling of een bezoekje van een halfuur als een dagopname”. Emeritus Hoogeleraar gezondheidseconoom Guus Schrijvers en Luc Matter, publicist fiscale en financiële zaken gaan met elkaar in discussie. Luc Matter heeft het onlangs meegemaakt met zijn vader. Een behandeling waarin alle kosten zouden zijn opgenomen, maar toch een een deelrekening via de zorgverzekeraar verschijnt. Akkoord, alles wordt weer teruggedraaid (verontschuldigingen ziekenhuis). Incident of schering en inslag? Guus Schrijvers spreekt over ‘georganiseerd wantrouwen’. Is de uitkomst ‘zelfverrijking’ dan is het fout, anders pleidooi voor ‘gedogen’.

Fragment uit ingezonden brief (de Stentor 2 maart 2012)

No bad people

De terminologie Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is in de discussie niet genoemd. Wel “dat het betaalsysteem vervangen zou moeten worden”. “Er is niet goed over nagedacht”. Niet meer betalingen per verrichting, maar meer een systeem zoals bij Kaiser Permanente, aldus Guus Schrijvers. Een vaste som plus een beperkte financiele prikkel. Guus Schrijvers: “Waarom mag een gespecialiseerd verpleegkundige niet even een routine taak overnemen van de specialist”? Het gezegde ‘no bad people (but) bad procedures’ ondervangt mijns inziens heel veel van de kritiek. Waarom hebben we zo’n systeem gebouwd dat vreselijk veel geld heeft gekost. Is er onvoldoende naar de werkvloer geluisterd?  Lees (inzet) de verzuchting van een uiterst deskundige medisch secretaresse…..