Hand- en polsletsel half miljard

Hand- en polsletsels

Meest kostbaar

Onderzoek Erasmus MC bepleit preventie en snellere behandeling

Het is wel even geleden, maar ik herinner mij de polsbreuk door het schaatsen maar al te goed. Afgezien van veel ongemak, was ik ook gehinderd bij mijn medische werkzaamheden. Het handmatig opblazen van de bloeddrukmanchet op de polikliniek was enige tijd onmogelijk en ook de bereikbaarheid in de dienst (versnellingsbak auto) was ineens een probleem. De economische impact is enorm, blijkt nu ook. Hand- en polsverwondingen komen zeer vaak voor in vergelijking met andere verwondingen. De hoge kosten ervan zijn vooral het gevolg van de grote aantallen letsels in combinatie met het verlies aan arbeidsproductiviteit. Jaarlijks kost hand- en polsletsel € 540 miljoen. Onderzoekers van het Erasmus MC pleiten daarom voor preventie en ontwikkeling van behandelingen met een kortere herstelduur. Het onderzoek is verschenen in het American Journal of Bone and Joint Surgery.Hand- en polsletsels hebben een belangrijk aandeel in het totale aantal bezoeken aan de eerste hulp in Nederland en wereldwijd. Onderzoekers van de afdelingen Plastische en reconstructieve chirurgie en Maatschappelijke gezondheidszorg van het Erasmus MC hebben het jaarlijkse aantal van deze letsels in Nederland onderzocht en berekend wat de totale kosten van behandeling en van het verlies aan arbeidsproductiviteit zijn.

Diorama (collectie J.T.A. te Gussinklo)

Productiviteitsverlies

Hand- en polsletsels in Nederland kosten jaarlijks ongeveer € 540 miljoen, en zijn daarmee de meest kostbare letselgroep, gevolgd door knie- en onderbeen (€ 410 miljoen), heup (€ 388 miljoen), en schedel- en hersenletsel (€ 259 miljoen). Productiviteitsverlies had een grotere bijdrage (56%) aan de totale kosten van hand- en pols letsels dan behandelkosten. Binnen de hele groep waren vooral de vinger-, hand- en polsfracturen het meest kostbaar, vooral door het productiviteitsverlies bij patiënten tussen de 20 tot 65 jaar oud.De onderzoekers bepleiten verbetering van de preventie van deze letsels en het ontwikkelen van behandelingen die de duur van het herstel verkorten.De onderzoekers gebruikten data van het Nederlandse Letsel Informatie System (LIS), van het nationale ziekenhuis ontslagregister en van een follow-up vragenlijst bij patiënten. Aantallen letsels, medische kosten en verlies aan arbeidsproductiviteit werden berekend.