Financiering eHealth

Zorgvoorinnoveren.nl

Wegwijzer

Financiering eHealth online te raadplegen

In oktober 2012 is tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Structurele financiering van zorginnovatie’ van Zorg voor innoveren de ‘wegwijzer financiering eHealth’ geïntroduceerd door Ron Schipper (NZa). Deze wegwijzer is vanaf nu te vinden in het dossier eHealth op www.zorgvoorinnoveren.nl en wordt in de komende periode verder uitgebreid. Structurele bekostiging is één van de onderwerpen die in het dossier eHealth aandacht krijgt. Onduidelijkheid over de mogelijkheden voor structurele bekostiging wordt vaak genoemd als barrière voor de implementatie en het gebruik van eHealth toepassingen. Vanuit Zorg voor innoveren is daarom in de afgelopen periode gewerkt aan een praktische matrix naar mogelijke structurele financiering. Deze is opgezet vanuit de kaders van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de AWBZ.

Website EHealth_OnLine_Financiering

Uitdagingen

eHealth biedt in potentie veel mogelijkheden om de gezondheidszorg slimmer in te richten, met meer kwaliteit tegen minder kosten. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor de implementatie en het gebruik van eHealth is het verkrijgen van structurele bekostiging. Tegelijkertijd is dat één van de grootste uitdagingen. Die uitdaging ligt voor een belangrijk deel in het formuleren van een positieve business case en het maken van keuzes voor substitutie van bestaande zorgprocessen. Maar ook in het vinden van mogelijkheden binnen de bestaande bekostigingssystematiek.

Wegwijzer

Schipper: ‘Er kan meer binnen de huidige bekostigingssystematiek dan vaak wordt aangenomen. Het is een doolhof en het is de kunst om de juiste weg te bewandelen. Met het opstellen van een wegwijzer op Zorg voor innoveren krijgen initiatiefnemers van eHealth-toepassingen een hulpmiddel om die bestaande mogelijkheden te benutten.’ Naast de matrix die inzicht biedt vanuit de kaders van de Zvw en AWBZ wordt de wegwijzer op termijn uitgebreid met andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld financiering via de WMO of via bijdragen van werkgevers, pensioenen, woningbouw, eigen bijdragen en maatschappelijke investeringsmaatschappijen. De wegwijzer financiering eHealth is te raadplegen via www.zorgvoorinnoveren.nl.
Bron: NVEH, Chris Flim.