Aandeel in Postzegel

Stamps

Dezer dagen aandacht postzegels

Postex Apeldoorn

Dit weekend is er de Postex in Apeldoorn.Via de Bibliotheek heb ik de boeken “Post uit de Vergetelheid“en “Men,Microbes and Medical Microbiologists“van bacterioloog Han Siem onder ogen gekregen (prachtig).Gisteren was “De dag van de Postzegel“.
Ik heb de stellige indruk dat de postzegel bezig is met een comeback (vooral poststuk of oudere collectie).

Han Siem


En onlangs dit:

Postzegels leveren op lange termijn meer op dan obligaties en goud

Zijn postzegelverzamelingen alleen interessant voor gepassioneerde hobbyisten? Vergeet het maar. Postzegels vormen een serieuze en waardevolle aanvulling op een beleggingsportefeuille. Met rendementen die op lange termijn kunnen oplopen tot gemiddeld 7 procent per jaar. Dit tonen wetenschappers Christophe Spaenjers (Universiteit van Tilburg) en Elroy Dimson (London Business School) aan met recent onderzoek.
Tussen 1900 en 2008 leverden Britse postzegels een gemiddeld rendement op van 7%. Dat is hoger dan het gemiddelde rendement op obligaties (5.4%) en goud (4.7%) over dezelfde periode. Alleen de rendementen op aandelen (9.2%) pakten hoger uit. Bovendien kennen postzegels een laag systematisch risico: de correlatie tussen beleggingen in postzegels en in aandelen is positief, maar niet hoog. Dit betekent dat fluctuaties op de aandelenmarkt geen grote gevolgen hebben voor het rendement van postzegels. Dit maakt postzegels tot een goed diversificatie-instrument: door te investeren in postzegels wordt het risico van een beleggingsportefeuille beter gespreid.Daarbij zijn postzegels waardevast en daarmee bestand tegen inflatie (vergelijkbaar met goud). Zeker in een economisch onzekere periode, met een hoge inflatie, kunnen beleggingen in postzegels een aantrekkelijke en relatief veilige investering zijn.

Postzegelindex

Spanjaers en Dimson onderzochten voor het eerst de prijsontwikkeling van postzegels over een langere periode. Er bestaan al wel postzegelindices, zoals de Stanley Gibbons Great Britain 30 Rarities index, maar die gaan slechts enkele jaren terug. De onderzoekers ontwikkelden een prijsindex voor postzegels, gebaseerd op de periode vanaf 1900. Zij inventariseerden de catalogusprijzen van de meest waardevolle Britse postzegels. Het rendement op postzegels is niet over de gehele onderzoeksperiode florissant geweest. In de jaren tachtig en een deel van de jaren negentig laat de index na inflatiecorrectie negatieve rendementen zien. Gedurende de afgelopen jaren en in de tweede helft van de jaren zeventig leverden postzegels echter een hoger dan gemiddeld rendement op.Het artikel van Spaenjers en Dimson

Video