Fidarda

Betekenis?

Woordenboeken erbij

Familienaam

Fidarda is in ieder geval een Italiaanse familienaam volgens Google. Het Beknopt Latijns-Nederlands woordenboek (1957) uit mijn boekenkast verspringt van Ficus (Vijgeboom) naar Fidelia (Aarden Pot). Er staat geen Fidarda. Akkoord, Fides betekent vertrouwen. Ardens betekent brandend. Spreekt hieruit vurig vertrouwen op de nieuwe naam? Op 10 juli 2012 meldt de Mgr. Niënhausstichting, een koepel van katholieke scholen in Groningen en Drenthe, een naamswijziging. Een toelichting bij de keuze van deze naam ontbreekt in de persberichten. De media besteden er veel aandacht aan. Tegen de inmiddels overleden naamgever, priester en hulpbisschop Jan Niënhaus, zijn vijf aanklachten ingediend wegens seksueel misbruik van minderjarigen. Dat heeft de stichting, die verder gaat als Fidarda, vandaag bekendgemaakt. Het sentiment in de berichtgeving was t.a.v.  Mgr. Niënhaus al uiterst negatief.

Mea Culpa

Met de kennis en de feiten van nu hebben we grote spijt van de naamgeving destijds, aldus stelt het Schoolbestuur. De vraag die bij mij opkomt is of deze aanpak wel zo gelukkig is gekozen. Ik weet uit betrouwbare bron dat deze geestelijke veel positiefs heeft gedaan (hetgeen niets afdoet aan de laakbaarheid van de genoemde feiten). Dat knelt, want daarmee kan het sentiment onmogelijk egaal vuurrood zijn. Misschien wel op dit moment, maar wellicht verandert dat toch. Dat leert de Geschiedenis. Trouwens “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen” is een Bijbels gezegde.  Dat is toch juist een boodschap voor de leerlingen?  Is het niet wijzer om de naam  Mgr. Niënhausstichting te handhaven? Laat het een vermaning zijn en blijven.

Nieuwe beeldenstorm

Eerlijk gezegd vrees ik  deze nieuwe ‘beeldenstorm’ waarbij iconen moeten sneuvelen om ons geweten te sussen.