Face2 >> Screen2

NZa (Nederlandse Zorgautoriteit)

Bekostiging videoconsult

Ziekenhuiszorg

Face2Face >> Screen2Screen

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert de aangevulde dbc-zorgproducten, regels en tarieven voor de bekostiging van de medisch specialistische zorg in 2013. Nieuw is dat bij een herhaalbezoek aan de medisch specialist nu ook een videoconsult op dezelfde manier bekostigd wordt als een fysiek consult. Tot nu toe telden alleen face-to-face consulten in de ziekenhuiszorg mee bij de vergoeding van een behandeling (DBC-zorgproduct). Het eerste contact tussen een medisch specialist en een patiënt blijft wel altijd een fysiek consult.

Teksfragment

Betekenis

Dit kan wel eens een stevige boost geven aan eHealth. Face2Face mag nu Screen2Screen worden. Let wel het gaat alleen om vervolgafspraken patient2dokter in de tweede lijn en niet voor een eerste bezoek (intake). Voor veel specialismen zou je ook nog niet anders moeten willen. Zou het in plaats of naast webspreekuren komen? Zie publicatie uit 2008 (Zorgvisie Magazine) van neuroloog Pieter Siegers over het fenomeen webspreekuur. We gaan het vragen. Het is goed om hier op de ontwikkeling van FaceTalk  te attenderen.

Webspreekuur