Niet Flipje, maar Evert uit Tiel. Hero!

Huisarts Evert Kooijman figureert nadrukkelijk in een reportage in Medisch Contact, Special 17,  gewijd aan samenwerking. In Tiel begint de victorie na drie jaar ploeteren moet de indruk zijn na lezing van dit artikel.
http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/De-korte-lijnen-in-Tiel.htm

Flipje, het Fruitmannetje (van Hero, Tiel

Onbevredigend

Toch resteert een wat onbevredigend gevoel.In de rapportage zien we vijf foto’s. De gepassioneerde ervaren huisarts  schrijft een recept uit op een rommelig bureau, overlegt met een apothekersassistente (Mediq), onderzoekt een knie van een jongeman, kijkt samen met een POH (Praktijkondersteuner) naar een beeldscherm en maakt uit de vlotte pols een foto van een (gepigmenteerde) afwijking in de hals van een patient. Kortom, de arts is ‘van alle markten thuis’.

Teledermatologie (MC Special 17, april 2010)

Generalist

In het artikel wordt nog gerefereerd aan de toegang tot een MRI, Hartfalen zorgstraat, Echo-Doppler en zo nog het een en ander. Hier is ongetwijfeld een begenadigd arts in beeld (A real HERO). In een Special over samenwerking was het aardig geweest om ook anderen aan het woord te laten komen. Zowel wellicht minder ervaren huisartsen uit de groep, maar ook vertegenwoordigers uit de tweede lijn en de verzekeraar en ook de patient zelf. Ik vind het beslist een mooi en inspirerend artikel, maar mis de  kritische noot.

Enkele vragen:

Heeft dit model ook nadelen? Kan iedereen dit wel bijbenen? Hoe is de financiering voor de ketenpartners geregeld? Kan dit model elders ook gemakkelijk worden uitgerold?