Europsyche

Verwarrend

Hoezo EURO

Het gaat om munten, maar dan in de GGZ

De vaderlandse Geestelijke Gezondheidszorg heeft het moeilijk met de financiering. Het gedoe over ‘eigen risico’ en de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) waarover wordt geklaagd. Het instituut EuroPsyche heeft het nog eens extra lastig, zoals blijkt uit een van de berichten. Er heeft kennelijk taakdelegatie plaats gevonden, terwijl de volle mep is gedeclareerd. Nu houdt een zorgverzekeraar de hand op de knip…. In de somatiek kennen we het verschijnsel ook de afgelopen jaren, waarbij u moet denken aan ‘nieuwe beroepen zoals de ‘nurse practitioner’. Dat is overigens een erkende gang van zaken in deze sector.

Transparantie

Het gaat er natuurlijk om of de taakdelegatie verantwoord en transparant plaats vindt. Is een medewerker bevoegd en bekwaam tot een bepaalde activiteit? Meestal gaat het om een onderdeel van een behandeling en niet om het stellen van een medische diagnose om maar eens iets te noemen. Dat is voorbehouden aan een gekwalificeerd medicus. Die daarbij natuurlijk soms gebruik zal maken van informatie die wordt aangeleverd door paramedici. De zorgverzekeraar kan louter aan de geopende DBC niet zien wie daadwerkelijk de gefactureerde handelingen verricht. De emoties zullen nog wel hoog oplopen, net als de grafiek van de berichten in de media over de afgelopen 4 weken. Want de Euro drukt zwaar op de Psyche.