Else4onderzoek ziekenhuizen

Elsevier

Wat zegt de uitslag in 2010….

Goed, beter, best…

Van de Elsevier website:

Elsevier en bureau SiRM presenteren geheel vernieuwd onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’, gebaseerd op openbare informatie van ziekenhuizen zelf over veilig, zorgvuldig en patiëntgericht werken. Maar nog steeds mag Nederland niet weten welk ziekenhuis het best de patiënten geneest en waar de beste dokters werken.

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam en de Ziekenhuisgroep Twente in Hengelo krijgen de hoogste beoordeling in Elseviers geheel vernieuwde onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’.

Onderstaande foto uit collectie van J.T.A. te Gussinklo

De laagste scores zijn voor het Medisch Centrum Alkmaar, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Ziekenhuis Röpcke-Zweers in Hardenberg en het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

Veilig en betrouwbaar

Veilig, nauwgezet bij de medische zorg, betrouwbaar als organisatie en optimaal als voorlichter voor de patiënt. Dat is het profiel van een goed ziekenhuis volgens Elsevier.


Voor het eerst bracht het weekblad, met ondersteuning van bureau SiRM, alle openbare informatie over ziekenhuizen bij elkaar. Voor de eindbeoordeling is geput uit de ‘prestatie-indicatoren’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, uit het programma Zichtbare Zorg en uit gegevens over wachtlijsten.
Wat zegt de uitslag? Dat een ziekenhuis doordrongen is van een cultuur waarin veiligheid van de patiënt en zorgvuldig werken voorop staan, en dat staf en personeel nauwkeurig administreren en registreren wat er gebeurt bij polibezoek en opname. Ook telt mee hoe goed het ziekenhuis de patiënt voorlicht en betrekt bij de eigen behandeling. En of het erin slaagt de wachttijden te beperken.

Eindbeoordeling

Voor de eindbeoordeling is geen absolute norm vastgesteld, de ziekenhuizen zijn vergeleken met elkaar. Voor de beoordeling tellen alleen indicatoren mee die iets zeggen over het ziekenhuis als geheel. Afzonderlijke aandoeningen en behandelingen bleven buiten de beoordeling, als eerst meer bekend moet zijn over kenmerken van de patiënten per ziekenhuis.


Wat de uitslag niet zegt, is hoe goed of slecht de dokters in het ziekenhuis zijn en of de patiënt mogelijk extra en onnodig risico loopt op complicaties, infecties of overlijden. Veel van die informatie bestaat wel, maar blijft strikt geheim in Nederland, zoals ook blijkt uit de recente discussie over de resultaten bij de behandeling van borstkanker. Elsevier vindt dat het nu aan de medisch specialisten is om met normen en gegevens te komen.

Tevredenheid

Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam, het Antonius Ziekenhuis in Sneek en De Tjongerschans in Heerenveen komen het beste uit de bus in patiëntenenquêtes.


De tevredenheid van patiënten wordt sinds enkele jaren gemeten met de zogeheten Customer Quality Index, waarbij in alle ziekenhuizen aan patiënten dezelfde vragen worden gesteld. De patiëntoordelen maken geen deel uit van de eindbeoordeling en staan dus op zichzelf. Het Atrium Medisch Centrum in Heerlen krijgt de laagste waardering van patiënten.

Risico’s

Patïenten hoeven niet bang te zijn dat ze verhoogd risico lopen in een ziekenhuis dat in de financiële problemen is geraakt. Acht ziekenhuizen hebben een zwakke financiële positie, blijkt uit een analyse van de jaarverslagen over 2009. Maar uit het onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’ blijkt nu ook dat er geen enkel verband bestaat met de gemeten kwaliteit van de zorg.


Het Medisch Spectrum Twente is het meest ’transparante ziekenhuis’, het leverde alle door de overheid gevraagde informatie het meest compleet aan. Juist dit ziekenhuis kwam afgelopen jaar in opspraak omdat het bestuur te lang niet ingreep bij een neuroloog die fout op fout stapelde, en daarover zweeg.
Als het menens is, blijkt openbaarheid dus nog een betrekkelijk begrip. Het minst transparant is het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam.
Bron: Arthur van Leeuwen